Обслуговування цінних паперів емітентів у процесі приватизаціїПитання підвищення ефективності акціонерного капіталу, залучення інвестицій у процесі приватизації є актуальними для України, оскільки за роки приватизації у приватну власність перейшло більш як 50 тис. об'єктів, на яких трудиться половина працюючих у недержавному секторі [1; 2]. Переважна частина таких підприємств пройшла стадію корпоратизації та первинного розміщення акцій різними способами продажу, шляхом укладання і виконання угод з цінними паперами. При цьому економічне моделювання процесів будується на засадах законодавства, що регулює процеси розміщення ЦП та відносини щодо ЦП, з урахуванням його динаміки [3].

Розглядаючи угоду щодо придбання ЦП у процесі приватизації як збалансовану систему прав та обов'язків, що випливають з права власності на ЦП з позиції отримання власником ЦП доходу, порушення будь-якого з елементів системи (відмова в урахуванні права власності, неможливість реалізації якогось з прав володіння ЦП, піддання сумніву угоди з ЦП, виникнення конфлікту та спору, перешкоду в отриманні дивідендів, процентів або відчуження ЦП) можна оцінити під кутом додаткових фінансових вкладень, необхідних для проведення даної системи та будь-якого з її елементів у збалансований стан. Також необхідно порівняти доцільність таких вкладень із кінцевим результатом – отриманням доходу.

У такому разі фінансовий результат (ФР) операції з ЦП відповідає доходу (Д), що зменшується на величину витрат:

а) з придбання ЦП – ЦП;

б) з обслуговування цього

ЦП – ВОЦП;

тобто

ФР = Д – (ЦП+ВОЦП). (1)

Величина ЦП враховує вартість пакета ЦП згідно з умовами придбання у процесі приватизації, включаючи інвестиційні та інші зобов'язання. Сукупні витрати, не пов'язані з оплатою ЦП, відповідно до умов їх придбання становлять вартість обслуговування ЦП ВОЦП. Дослідження складової ВОЦП фінансового результату операції щодо ЦП у процесі приватизації для нерозвиненого ринку цінних паперів часто може відігравати вирішальну роль у прийнятті інвестиційних рішень [4].

Перелік законодавчих актів, що регулюють відносини щодо цінних паперів, є доволі широким, включаючи у себе сотні документів, і може бути охарактеризований кінцевою множиною Вимз формальних вимог законодавства до угод з ЦП. Звідси – особливий підхід до підготовки, укладання й виконання угоди з ЦП в умовах законодавства, що дозволяє сформулювати задачу у цінних паперах як адаптацію вимог сторін угоди з ЦПSВимсі до умов чинного законодавства шляхом формування підмножини Вимсз вимог законодавства, що відповідають даній угоді Вимсз М Вимз [4], які також мають характер суттєвих умов угоди.

Для угод з ЦП емітентів, що проходили корпоратизацію та приватизацію, суттєву роль у формуванні підмножини Вимз відіграють нормативні документи, що видає Фонд державного майна України. Згідно з тимчасовим положенням про Фонд державного майна України йому надано право видавати у межах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові до виконання органами державної виконавчої влади, іншими юридичними особами, контролювати їх виконання. Відповідно до ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Кондрашихін Андрій
заступник директора ВАТ Підприємство-реєстратор «Світок»

Горенко Тетяна
начальник редакційно-видавничого відділу ВАТ «Укртелеком»

Лиско Юлія
заступник начальника відділу управління корпоративними правами ВАТ «Укртелеком»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org