Потфель цінних паперів комерційних банків України в іноземній валютіВ усьому світі банки є активними учасниками ринку цінних паперів. Вони здійснюють операції з різними їх видами – пайовими, борговими та похідними на ринках – первинному та вторинному, державних та корпоративних цінних паперів, внутрішньому і міжнародному, а також у національній та іноземній валютах. Діяльність банків на ринку цінних паперів багатогранна. Вони можуть виступати у ролі емітентів, інвесторів та фінансових посередників.

Цінні папери являють собою для комерційних банків надзвичайно важливий вид вкладень банківських ресурсів. Інвестиційна діяльність банків передбачає вкладення коштів у цінні папери від свого імені та за свій рахунок. Метою такої діяльності є, звичайно, отримання прибутку.

Країни з перехідною економікою на певному етапі становлення ринку цінних паперів, як правило, переживають первинний сплеск активності банків щодо інвестицій у цінні папери. Це пояснюється насамперед високою дохідністю даного виду активів, а також високою волатильністю вартості цінних паперів протягом незначного періоду часу, що дозволяє отримувати великий спекулятивний прибуток. Так в Україні протягом 1996-1997 років відбувалося три-чотириразове щорічне зростання інвестицій банків у цінні папери [2, с. 142].

Проте періоди розквіту внутрішнього ринку цінних паперів змінюються на періоди відносного занепаду з настанням економічних криз, що відповідає загальній циклічності розвитку економіки. В умовах загального падіння ділової активності та згортання національного ринку цінних паперів комерційні банки зменшують власні інвестиційні вкладення в даний вид активів.

Протягом валютно-фінансової кризи 1998 року портфель цінних паперів комерційних банків України зменшився з 3985 млн.грн. до 1661 млн. грн. (тобто в 2,4 раза). У 1999 році спостерігалося незначне зростання – до 1723 млн. грн., або на 3,7 %. Проте у ці роки радикально змінюється валютна структура ринку цінних паперів, а, отже, й інвестицій комерційних банків.

Загальна картина динаміки вкладень комерційних банків у цінні папери в розрізі валют представлена табл.1.

Поява в портфелі українських банків цінних паперів з номіналом ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Мартинюк Дмитро
аспірант кафедри банківської справи КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org