Фондові інструменти в стратегічних рішеннях компаніїВибір портфельних рішень щодо інвестиційної стратегії діяльності сучасної компанії залежить від аналізу даних про наявність власного капіталу та початкового поєднання активів. Дана стратегія вибудовується та корегується позичальниками сумісно із банківсько-фінансовими структурами протягом періоду, коли існують істотні викривлення інформації позичальників і кредиторів відносно врегулювання господарських ситуацій. У цьому діловому середовищі фінансове благополуччя обох сторін залежить від визначення подальшого вибору активів.

Сьогодні ВАТ «Укртелеком» є одним з найкрупніших емітентів в Україні з випуску корпоративних облі- гацій. Серед його ЦП пріоритетне місце займають векселі, облігації та опціони. Однак останній вид ЦП не можна вважати остаточним показником, оскільки він включає лише ціну виконання, тобто менше двадцяти відсотків опціонної ціни. Враховуючи це, доцільно розглянути реалії та перспективи використання фондового ринку в механізмі підтримки широкомасштабних інвестиційних програм розвитку компанії.

Інвестори в цінні папери часто змушені бути пасивними, оскільки не мають інформації і засобів поліпшити процентну ставку або дивіденди, на які вони розраховують. Звичайно, акції або облігації можна продати, але це буде лише заміна одного пасивного портфеля на інший. З появою опціонів і подібних до них інструментів (варантів, конвертованих облігацій та інше) інвестори одержали можливість з вигодою для себе за наявності прозорої інформації скористатися вдалим збігом обставин або зменшити витрати.

У даному разі керівництво компанією також може збільшити вартість своїх активів, реагуючи на зміни зовнішніх факторів. В умовах невизначеності таке право має сенс. Відомий метод дисконтування потоку коштів не враховує такої можливості збільшення вартості, оскільки він беззастережно сприймає компанію як пасивного інвестора. Доцільність застосування опціонних моделей під час оцінки компаній полягає в тому, що вартість оцінюваних компаній найчастіше є змінним параметром, який залежить від низки зовнішніх, стосовно їх, виробничо-фінансових характеристик.

Моделі опціонного ціноутворення можуть бути досить ефективно використані для оцінки будь-якого активу, якщо існують опціонні характеристики із деякими застереженнями. Механізм опціонного ціноутворення, застосовується до акцій, що можуть бути оцінені як кол-опціони на активи компанії, або патенти на продукти чи послуги.

Застосування методу дисконтування активів компанії під час прогнозування грошових потоків та їхньої дійсної вартості забезпечує оцінку власного капіталу інвестора або компанії. Власники акцій висувають вимоги на всі грошові потоки, що залишилися після задоволення вимог отримувачів фінансових активів (облігаціонерів, власників привілейованих акцій та ін.). У кризових ситуаціях цей принцип стосується інвесторів власного капіталу, тобто власників звичайних акцій, що отримують що-небудь понад те, що залишиться ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Новошинська Любов
кандидат економічних наук, доцент

Прудка Наталія
аспірант

Редькін Олександр
доктор економічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org