Державна політика розбудови фондового ринкуРозвиток фондового ринку став на порядок денний буквально з перших років незалежності України, про що свідчить ціла низка законодавчих актів: Закони України «Про цінні па-пери і фондову біржу» (1991 р.), «Про господарські товариства» (1991 р.), «Про приватизацію державного май-на» (1992 р.), «Про приватизаційні папери» (1992 р.). У 1991 році був створений перший організатор торгівлі цінними паперами – Українська фондова біржа, з 1994 року діє Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», а на підставі Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 446 «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» було створено державний орган регулювання фондового ринку. У 1995 році Верховна Рада України схвалила Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України. Протягом наступних п'яти років розбудова фондового ринку відбувалась згідно з цим документом.

Однак слід зазначити, що нині, з плином часу, український фондовий ринок є неефективним, характеризується низькою ринковою капіталізацією, недостатньою прозорістю та ліквідністю. Основний обсяг угод з цінними паперами укладається поза межами організованого ринку. Такий стан ринку не заохочує вітчизняних та іноземних інвесторів до вкладання коштів у цінні папери українських емітентів.

Номінальна капіталізація фондо-вого ринку України у 2000 р. досягла 24 % номінального валового внутрішнього продукту (ВВП). Загальна вартість угод з цінними паперами по відношенню до ВВП перевищує рівень монетизації господарського обороту. Ринкова капіталізація акцій, що обер-таються на організованому ринку, до-сягла майже 9 % (табл. 1).

Найбільший вплив на формування національного ринку цінних паперів відіграла, звичайно, приватизаційна політика. Процес перерозподілу влас-ності через акції ще не завершено. «Масова приватизація» не в повній мірі вирішила головне економічне завдання – надходження інвестицій на підприємства та формування ефективного власника.

З метою подальшого розвитку ринку цінних паперів, посилення інформування громадськості про тенденції розвитку корпоративних прав та на виконання п.3.3 Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища України (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 р. №747), Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було затверджено Методику розрахунку інтегрального індексу фондового ринку (рішення Комісії від 20.12.2000 р. № 237).

За цією методикою розрахунок інтегрального індексу здійснюється на підставі квартальних звітів торгівців цінними паперами за результатами ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Денисенко Микола
доктор економічних наук, академік Української технологічної Академії, член-кореспондент Міжнародної Академії інвестицій та економіки бу

Кабанов Володимир
кандидат економічних наук, член-кореспондент Української технологічної Академії, доцент

Ковтун І.
заступник начальника відділу НАСК «Оранта», член Українського актуарного товариства

Недбайло Олександр
заступник начальника управління фондових операцій ВАТ Банку «БІГ-Енергія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org