ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ


У статті відмічено існуючі проблеми інституціонального характеру реформування бюджетної системи, сформулювала мета дослідження – проаналізувати взаємозв’язок ефективності бюджетного процесу з досконалістю інституціонального середовища. Авторами систематизовано особливості формування інституціонального середовища в європейських країнах і розкрито вплив його на ефективність використання бюджетних коштів та зміну базових «правил ведення гри» в ринкових умовах. Запропоновано концепцію переходу від управління витратами до управління результатами, яка сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів. Обґрунтована необхідність формування досконалого інституціонального середовища залучення приватного капіталу для реалізації важливих державних програм на основі розвитку державно-підприємницького партнерства.


[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  інституціональне середовище, ринкові інститути, державно-підприємницьке партнерство, бюджетний процес, формальні і неформальні інститути

ТЕОРІЯ

Федосов Віктор
д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Юхименко Петро
д.е.н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії Білоцерківського національного аграрного університету
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org