Засади дослідження стійкості інвестиційних процесів у регіоніДля підготовки та реалізації діючої інвестиційної політики держави необхідні чіткі та однозначні визначення критеріїв оцінки інвестиційної ситуації в країні та її регіонах, розробка методологічного апарату, який відповідає сьогоднішнім економічним реаліям, та його послідовне застосування.

У сукупності понять, що формують стан інвестиційного клімату, найбільш системною категорією є інвестиційна привабливість країни, регіону, галузі, підприємства.

Значна частка факторів інвестиційної привабливості та їх показників є спільною для переважної більшості структурних рівнів економіки, наприклад, таких як обсяги внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємства, темпи зміни прибутку та обсягів промислового виробництва, відсоток збиткових підприємств у порівнянні із загальною їх кількістю в країні або в регіоні, або в конкретній галузі. Інші ж фактори характерні лише для одного або декількох структурних рівнів економіки. Наприклад, ставлення населення до курсу економічних реформ, яке можна визначити за результатами президентських або парламентських виборів, є фактором, спільним лише для макроекономічного та регіонального рівнів.

Відомо, що рівень інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі, підприємства, як узагальнений кількісний показник, включає дві складові – рівень інвестиційного потенціалу та рівень неспецифічних (некомерційних) інвестиційних ризиків.

Склад інвестиційного потенціалу, який формується низкою економічних, соціальних і природно-географічних факторів, не викликає особливих суперечок. Такого не можна сказати про інвестиційні ризики. Взагалі ж інвестиційні ризики можна визначити як можливість або ймовірність повного або часткового недосягнення (неотримання) результатів здійснення інвестицій, які планують учасники інвестиційного проекту.

Залежно від причин виникнення та можливостей усунення (компенсації) необхідно виділяти дві складові загального інвестиційного ризику:

1) специфічний, або комерційний інвестиційний ризик;

2) неспецифічний, або некомерційний (макроекономічний – на рівні країни, регіональний – на рівні регіонів країни, галузевий – на рівні галузевої економіки).

Специфічний, або комерційний інвестиційний ризик є різновидом підприємницького ризику, який пов’язаний з інвестиційною діяльністю і спричинений специфічними для кожного інвестиційного проекту чи окремого підприємства (корпорації) особливостями комерційної (ринкової) діяльності (наприклад, ризик втрат від необов’язковості партнерів, від невдалого маркетингу, від необґрунтованих технічних і технологічних рішень тощо). Комерційні інвестиційні ризики виявляються лише на рівні підприємницької діяльності (підприємства, корпорації) і не мають макроекономічної, регіональної і галузевої форм.

Неспецифічний, або некомерційний інвестиційний ризик обумовлений зовнішніми стосовно інвестора обставинами макроекономічного, регіонального, галузевого характеру (такими, наприклад, як корумпованість державного апарату, рівень злочинності, наслідки соціально-економічних і політичних регіональних конфліктів, екологічна небезпека виробництва в галузі тощо).

Некомерційні інвестиційні ризики є складовою макроекономічної, регіональної і галузевої інвестиційної привабливості відповідно країни, регіону, галузі.

Макроекономічні, регіональні і галузеві інвестиційні ризики можуть бути лише некомерційними, чи неспецифічними. Вони впливають з однаковою ймовірністю на результати здійснення всіх інвестиційних проектів відповідно в даній країні, регіоні або галузі. Тому кількісні значення таких ризиків обов’язково повинні враховуватися в державному та регіональному регулюванні інвестиційних процесів і ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Плахтій Максим
аспірант кафедри інформаційного менеджменту КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org