Довгострокові державні облігації та сертифікати як інструменти залучення позабюджетних коштів у освіту УкраїниМетою даної роботи є дослідження організаційної структури для залучення позабюджетних коштів у освіту в Україні.

Автори даної роботи вважають, що в основу необхідного для цього фінансового механізму (табл.1) може бути покладений випуск державних освітніх довгострокових облігацій, що забезпечують залучення коштів інвесторів з фондового ринку капіталів України на прийнятних умовах, а також державних освітніх довгострокових сертифікатів, які забезпечують реінвестування цих коштів шляхом надання позичок студентам також на прийнятних умовах. Прийнятність умов залучення та реінвестування забезпечується статусом цих цінних паперів – державних позичок як за ставками залучення, так і за умовами оподаткування операцій з ними на фондових ринках України (табл.2).

Залучення коштів інвесторів здійснюється шляхом емісії державних освітніх довгострокових облігацій, які знаходяться у обігу на внутрішньому фінансовому ринку України і є по суті традиційними борговими недокументарними купонними цінними паперами, що не мають спеціального заставного забезпечення.

Умови випуску облігацій передбачають періодичні купонні сплати та погашення номіналу у кінці періоду обігу.

Строк обігу державних освітніх облігацій повинен становити 6-7 років, що визначається строками навчання студентів у ВНЗ (5-6 років) й додатковим строком після закінчення ВНЗ, необхідним для погашення номінальної вартості облігацій.

Первинне розміщення освітніх облігацій повинно здійснюватись на фондових біржах України, на аукціонах, після чого облігації можуть вільно перебувають у обігу на вторинних торгах бірж, що підвищує їх ліквідність та привабливість для інвесторів.

Врахування прав власності при купівлі та продажу цінних паперів здійснюють у оперативному порядку депозитарії дилерів та депозитарні центри, які обслуговують фондові біржі. Виплату купонів та погашення облігацій здійснюють розрахункові палати за допомогою дилерів бірж із відображенням здійснених транзакцій через депозитарні центри, що обслуговують біржі.

Частина коштів, отриманих від розміщення освітніх облігацій, повинна спрямовуватись на формування обов’язкового резерву (резервного фонду).

Позабюджетні кошти інвесторів, залучені у результаті розміщення на фондовому ринку державних довгострокових облігацій, слід у подальшому розміщувати серед громадян України з метою отримання ними професійної (вищої) освіти на основі повернення запозичених коштів шляхом емісії державних освітніх довгострокових сертифікатів.

Для забезпечення можливості купівлі сертифіката студент-позичальник надає генеральному агенту гарантії або поручительства про повернення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Торопова Ольга
викладач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету КНЕУ

Човнюк Юрій
професор міжнародної кадрової академії та кафедри економіки і фінансів фінансового інституту, «АЖІО» (ФІА)
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org