Про визначення поняття «платоспроможність» у контексті концепції CCFПоняття «платоспроможність» є одним з найбільш використовуваних у практиці економічних відносин. Оцінка платоспроможності значно впливає на прийняття різних економічних рішень. Важливість правильної оцінки платоспроможності, можливо, ні в кого не викликає сумнівів. Одним з підтверджень цьому слугує величезна кількість робіт, присвячених цій темі. Багато хто думає, що у сфері оцінки платоспроможності на всі запитання вже дано вичерпні відповіді. Разом із тим світовий досвід, особливо у світлі останніх подій, дає привід у цьому засумніватися.

Якщо існуюча методологія оцінки платоспроможності достатньо ефективна, то яким же чином могло несподівано трапитися банкрутство компанії Enron, яка посідала сьоме місце у списку 500 найкрупніших компаній журналу Fortune, яка володіла 60 млрд. дол., або банкрутство такого велета як WorIdCom [2, с. 23]? Чи можна взагалі говорити про ефективність методології оцінки платоспроможності, якщо її фундамент – визначення терміна «платоспроможність» має різне, а інколи й суперечливе тлумачення у різних джерелах? Проаналізуємо лише кілька з них.

1. «Платоспроможність – це спроможність підприємства повертати у необхідному обсязі та у встановлений строк позикові кошти, тобто погашати свої боргові зобов’язання» [3, с. 335];

2. «Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі коштами, що воно має, або такими, які безперервно поповнюються завдяки його діяльності» [4].

3. «…під платоспроможністю розуміють спроможність підприємства розраховуватися з кредиторами негайно, у день настання строку платежів…» [5, с. 370].

4. «Поняття «платоспроможність» охоплює спроможність і можливість юридичної або фізичної особи своєчасно погасити всі види заборгованості…» [6, с. 189].

5. «Платоспроможність торкається існування грошових коштів протягом великого періоду для своєчасного виконання фінансових зобов’язань» [7, с. 47].

6. «Платоспроможність – один із кількісних показників діяльності підприємства (АТ), являє собою спроможність останнього своєчасно і у повному обсязі розраховуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями завдяки наявності достатньої суми грошових коштів та ліквідних активів» [8, с. 156].

7. «Платоспроможність – спроможність позичальника (контрагента банку) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов’язань» [9].

8. «Платоспроможність – це спроможність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов’язань господарської діяльності» [10].

9. «Платоспроможність – спроможність юридичної або фізичної особи своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов’язання» [11].

10. «… під платоспроможністю підприємства розуміється його спроможність погасити короткострокову заборгованість своїми коштами» [12, с. 163].

Розглянемо основні відмінності наведених вище визначень. Так у першому, другому, третьому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому та десятому визначеннях платоспроможність трактується як «спроможність», у четвертому визначенні лише вказується, що платоспроможність «охоплює спроможність і можливість», а у п’ятому визначенні лише відзначено, що платоспроможність «торкається» наявності визначених факторів, без прямої вказівки на те, що саме являє собою платоспроможність. Вочевидь, етимологія терміна «платоспроможність» все–таки не випадкова, і його слід визначати як ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Галасюк Валерій
академік АЕН України, генеральний директор аудиторської фірми «Каупервуд», член Президії Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторсько

Вишневська-Галасюк Анастасія
консультант аудиторської фірми «Каупервуд»

Галасюк Віктор
лауреат конкурсів молодих оцінювачів Українського товариства оцінювачів
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org