Світовий ринок акцій: сучасний стан та тенденції розвиткуУскладнення світогосподарських зв`язків, інформаційна революція, глобалізація, інтеграційні процеси і водночас нерівномірність економічного розвитку окремих країн і регіонів накладають свій відбиток як на окремі країни, так і на світове господарство в цілому.

Як випливає з даних, наведених у табл.1, частка країн з розвинутою економікою в світовому акціонерному капіталі є досить великою. Частка тільки США в 6 разів більша за частку ринків тих країн, що розвиваються. На розвинуті країни припадає 92,5% світового акціонерного капіталу.

Масштаби акціонерного капіталу в будь-якій країні характеризуються насамперед показниками капіталізації (сукупна курсова вартість усіх випущених акцій компаній, що мають регулярне котирування), оборотом торгівлі акціями, кількістю акцій, що мають регулярне котирування (лістинг). Динаміку капіталізації унаочнює табл. 2.

За 20 років (1980-2002) капіталізація світових ринків акцій зросла в 8 разів, у той час як сукупний ВВП збільшився приблизно в 3 рази. Практично у всіх країнах, що нами аналізувалися, частка капіталізації у ВВП підвищилася в 1,5–4 рази.

Зростання капіталізації відбувається перш за все за рахунок двох факторів: зростання курсової вартості і збільшення загальної кількості компаній, що випускають акції для продажу широкому колу інвесторів. Другий фактор має істотне значення переважно на ринках, що формуються. На розвинутих ринках кількість компаній, які беруться до уваги під час розрахунку капіталізації (мають лістинг на організованому ринку), є величиною досить стабільною: в динаміці вона зростає, але досить помірними темпами. Таким чином, зростання капіталізації за період, що аналізується, пов`язаний в основному зі зростанням курсової вартості акцій.

Частка розвинутих ринків у сукупній капіталізації, що складала в 1980 р. приблизно 96%, скоротилася у 1993 р. до 88% [1]. У другій половині 90-х років темпи зростання розвинутих ринків виявилися вищими, ніж ринків, що розвиваються, і, як наслідок, за 1995-1998 рр. відбулося ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Бабенко Артем
аспірант кафедри фінансів КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org