Ефективність банківської діяльності на ринку корпоративних облігаційСучасна економічна система не може повноцінно функціонувати без фондового ринку, головним завданням якого є акумулювання заощаджень і тимчасово вільних коштів та перетворення їх на інвестиції. Протягом останніх років фондовий ринок в Україні як складова фінансового ринку відіграє активну роль у залученні вільних капіталів, використовуючи законодавчо дозволені фінансові інструменти – акції, облігації та похідні папери. Функціонування фондового ринку неможливе без фінансових інститутів або посередників, серед яких досить значне місце посідають банки. Зміщення акцентів на розвиток фондового ринку, накопичення досвіду банків у корпоратизації та приватизації підприємств різних галузей економіки змушують шукати нові підходи у дослідженні ефективності банківської діяльності на фондовому ринку.

Банки не можуть стояти осторонь бурхливого розвитку ринку корпоративних облігацій, активізація якого пов`язана із прийняттям низки законодавчих актів, якими визначено поняття корпоративної облігації. З огляду на очевидні переваги облігаційної позики перед банківським кредитуванням підприємства прагнуть вийти на фондовий ринок з метою залучення фінансових ресурсів саме в такий спосіб.

Загалом підприємства для фінансування використовують три основні способи, кожен з яких має ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Примостка Олена
аспірант кафедри банківської справи КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org