Особливості спадкування цінних паперів в Україні


Проблемам спадкування цінних паперів присвячено безліч статей у таких засобах масової інформації як, наприклад, газети «Юридична практика» (№46 (256) від 12 листопада 2002 р.), «Бухгалтерія» (№ 36/2 (451) від 6 вересня 2001 року), «Вісник. Цінні папери» (№142-143 (143) від 27.06.2001 р.) та інші, а також праць науковців, але докладно це питання залишається не висвітленим, а відтак усе частіше до територіальних органів ДКЦПФР за роз`ясненнями щодо механізму успадкування цінних паперів звертаються і професійні учасники фондового ринку (реєстратори та зберігачі), і самі спадкоємці, і навіть нотаріуси.

У цій статті висвітлюються деякі типові питання спадкування іменних цінних паперів та окреслюються шляхи їх вирішення.

Про необхідність реєстрації придбання спадщини на іменні цінні папери

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про Національну депозитарну систему й особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній і бездокументарній формах.

Випуск цінних паперів у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, що випускаються з урахуванням вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат на увесь обсяг зареєстрованого випуску і передає його на зберігання до обраного ним депозитарію. За такої форми випуску кожен власник цінних паперів укладає договір на відкриття й обслуговування рахунка в цінних паперах з обраним ним зберігачем, зберігач відкриває рахунок власнику, між зберігачем і депозитарієм укладається депозитарний договір і таким чином здійснюється облік прав власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі.

Порядок спадкування цінних паперів визначений статтею 1 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» – спадкування цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства.

Тобто, у разі виникнення питання про спадкування цінних паперів необхідно керуватися главою VII Цивільного кодексу України.

На жаль, дуже багато громадян ставляться до питання про спадкування акцій несерйозно.

Так у випадку відкриття спадщини (смерті спадкодавця) часто оформляється спадщина на нерухоме майно, грошові внески, інше майно, а те, що померлий був акціонером – власником акцій (іноді дуже перспективних емітентів) забувається, право на володіння ними належним чином не оформляється.

Або такі не менш халатні, проте характерні підходи до оформлення спадщини на акції.

Емітент і громадянка Б. (удова померлого) уклали договір, не відомий за своєю природою чинному законодавству, що мав назву «Договір про перехід права власності». У ньому не були (і не могли бути) зазначені права та обов`язки сторін, а лише констатувалося, що громадянка Б. є спадкоємицею померлого, котрому належав чималий пакет акцій. Вказувалося, що на підставі рішення правління емітента, прийнятого відповідно до його ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Здоронок Галина
заступник начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org