Самофінансування екологічно безпечних проектів промислових підприємствІнвестиційна діяльність підприємств в сучасних умовах пов`язана із значними витратами, що змушує промислові підприємства звертатися до залучення як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування. Враховуючи обмеженість власних фінансових ресурсів, промислові підприємства у першу чергу намагаються мінімізувати вкладення в екологічно безпечні заходи, оскільки вони не завжди приводять до збільшення випуску продукції та прибутковості. Однак потреба в інвестиціях і витратах на реалізацію екологічних проектів, зумовлена вимогами державних стандартів, набуває зростаючих масштабів.

У пошуку реальних джерел інвестицій, що гарантують екологічну безпеку виробництва, підприємства звертаються у першу чергу до самофінансування. Самофінансування гарантує підприємствам:

а) вигідне вкладення капіталу. Власні фінансові ресурси є найдешевшими порівняно з тими, що залучаються ззовні. Кредити пов`язані зі сплатою процентів за їх користування. Емісія цінних паперів потребує виплати процентів або дивідендів. Кошти, залучені на інших умовах (кошти, надані для проведення спільної діяльності зі створенням і без створення юридичної особи), теж потребують відповідної плати;

б) зниження ризику втрати контролю за діяльністю підприємства. Наприклад, для підприємств (товариств) певну загрозу становлять залучення великих сум кредитів або звернення акціонерних товариств до додаткових емісій акцій, що зменшує їхні контрольні пакети акцій, які гарантують їм економічну незалежність;

в) збільшення фінансової ємності і, відповідно зміцнення майнового статусу, що дозволяє підприємству чи товариству отримувати кредити в банках або спеціалізованих фінансових організаціях, проводити додаткові емісії акцій та операції з іншими цінними паперами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що лише у небагатьох працях започатковано розв`язання даної проблеми. Основні аспекти інвестиційної діяльності щодо екологізації були досліджені Андрєєвою Н.Н. і Харічковим К.С. [1]. Деякі аспекти такого інвестування, пов`язані із застосуванням економічних регуляторів, досліджували Галушкіна Т.П. і Кутякова В.І. [2]. Найбільш фундаментальною є праця Верещака В.С. та Беня Т.Г. «Еколого-економічне обґрунтування інвестиційних проектів», у якій були викладені основні положення макро- та мікроекономічного аналізу екологічних інвестиційних проектів з екології [3].

Проте у названих працях не розглядався з фінансового боку чинний в Україні механізм самофінансування інвестиційних екологічно безпечних проектів промислових підприємств.

Доцільним, на нашу думку, є з`ясування ефективності самофінансування екологічного спрямування промислових підприємств.

Було проведено дослідження чинного механізму самофінансування як методу фінансового забезпечення інвестицій взагалі, у тому числі й інвестицій екологічного спрямування за рахунок власних фінансових ресурсів на прикладі групи підприємств – дев`яти цукрових заводів Тернопільської області.

Самофінансування потрібно пов`язувати із чистим потоком грошових коштів підприємств. Разом з тим обсяги та інтенсивність чистого потоку самофінансування на цукрових підприємствах Тернопільщини, які ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Зятковська Лідія
аспірантка кафедри фінансів підприємств КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org