Значення ринку державних цінних паперівЗі здобуттям незалежності Українська держава зіткнулася з низкою проблем, що стосуються фінансової сфери. Нагальним було і залишається питання щодо формування фінансових ресурсів, достатніх для повноцінного виконання державою своїх функцій. Майже десятилітня виробнича криза, недостатні структурні зміни, «тінізація» економіки значно знижують фінансовий потенціал держави, змушуючи її вдаватися до запозичень на внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках.

Слід наголосити, що процеси формування та розвитку ринку державних цінних паперів в Україні отримали неоднозначну оцінку в вітчизняних та зарубіжних наукових колах. Не заперечуючи важливості існування цього сегмента фінансового ринку з точки зору формування бюджетних ресурсів, більшість фахівців схильні негативно розглядати вплив ринку державних цінних паперів на фінансовий ринок на певних етапах розвитку.

Питання розвитку ринку державних цінних паперів у своїх роботах розглядали відомі зарубіжні вчені В. Шарп, Я. Міркін, В. Торкановський; широко висвітлювалась ця проблематика фахівцями вітчизняної економічної наукової школи – В. Федосовим, В. Суторміною, В. Опаріним, О. Мертенсом.

Втім, однозначності в оцінках сучасного стану ринку державних цінних паперів, його впливу на вітчизняний фінансовий ринок немає. Відкритим залишається питання щодо переорієнтації механізму його функціонування таким чином, щоб поряд з бюджетними проблемами максимально враховувалися інтереси учасників фінансового ринку.

Значення ринку державних цінних паперів у сучасній економіці далеко виходить за рамки одного з засобів фінансування дефіциту державного бюджету. Прийнято вважати, що ліквідний та ефективний ринок державних цінних паперів – це суспільне благо, що забезпечує:

· інформацію стосовно вартості грошей в часі (тобто «незамінне» для учасників ринку джерело інформації в часовій структурі відсоткових та інфляційних очікувань);

· безризиковий актив для інструментів обмеження ризику «коливання» варіації відсоткової ставки (форвардів, ф`ючерсів, свопів, опціонів);

· безриковий актив, необхідний для управління ризиками інституційних інвесторів [1].

Починаючи з часу прийняття Постанови КМУ від 23.08.94 р. № 586 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1995 року» в Україні з`явилися перші державні цінні папери – облігації внутрішньої державної позики, яких тільки за перші три роки було випущено на суму, більш ніж 15 млрд.грн.

Зауважимо, що в Україні є прецеденти, коли державні цінні папери теж багато в чому слугували позабюджетним цілям. Наприклад, свого часу облігації зовнішньої державної позики, що були випущені в 1995 році, були використані для реструктуризації боргу перед російським монополістом «Газпром» за вже поставлений газ.

Багато в чому існування ефективного ринку державних цінних паперів створює передумови для розвитку ринку корпоративних боргових цінних паперів. Можна виявити чітку додатну кореляцію між рівнями розвитку цих сегментів фінансового ринку в бага-

тьох країнах. Вітчизняний досвід засвідчив, що підприємства-емітенти облігацій не використовують показники дохідності державних цінних паперів як орієнтир вартості грошей у часі. Бажаючи захистити потенційних покупців власних цінних паперів від ймовірного ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Бунич Роман
старший експерт Управління розвитку «Райффайзен-банк Україна»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org