Інвестування пенсійних активів: проблеми захисту пенсійних накопиченьПенсійна реформа в Україні, неминучість якої стала очевидною після прийняття у липні 2003 року Законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення», викликає зацікавленість у різних категорій населення. Основний інтерес фахівців підприємств і фінансових установ зосередився навколо питань запровадження нових для України суб`єктів добровільної системи недержавного пенсійного забезпечення – недержавних пенсійних фондів. Ці інститути, виходячи зі світового досвіду, розглядаються, з однієї сторони, як механізм поступового перенесення «центру ваги» в системі пенсійного забезпечення із загальнодержавного на недержавний рівень, з одночасним вирішенням проблем персоніфікації пенсійних внесків та відповідності розміру майбутніх пенсійних виплат обсягам фактично зроблених пенсійних внесків, з іншої – як потенційне джерело довгострокових інвестиційних ресурсів для розвитку економіки. Виходячи з цього, розбудова зваженої системи регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів дозволить вирішити як проблеми на рівні державних фінансів, в частині функціонування пенсійної системи держави, так і проблеми залучення довгострокових інвестицій в ключові галузі економіки та до бюджетної системи і, зокрема, до конкретних суб`єктів господарювання.

Майбутній інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів є об`єктом досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Аналізу можливостей залучення та інвестування пенсійних накопичень присвячені публікації останнього часу таких дослідників як С.Варфоломіїв, Н.Ковальова, Г. Мак Таггард, Д.Леонов, Ц.Мех, Б.Надточій, Ю.Прозоров, О.Ткач, А.Федоренко, В.Яценко. Основна увага публікацій цих авторів, а також виступів та статей представників органів державної виконавчої та законодавчої влади, зокрема Д.Табачника, В.Альошина, В.Капустіна, В.Пинзеника, в основному зосереджена навколо аналізу системи регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, виходячи із загальної практики подібного регулювання, яка фактично склалася в зарубіжних країнах, а також поточного стану розвитку в Україні ринків окремих фінансових інструментів, інвестування в які є найпоширенішою практикою пенсійних фондів.

З іншого боку, поза увагою переважної більшості авторів залишається проблема захисту пенсійних накопичень у процесі управління активами недержавних пенсійних фондів. Частково ці проблеми висвітлюються в частині аналізу зарубіжного досвіду лише в контексті захисту прав вкладників (Б.Надточій), загальних ризиків в системі приватного пенсійного забезпечення (Г.Мак Таггарт, В.Яценко) чи державного регулювання інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ) в цілому (А.Федоренко, Д.Леонов, Н.Ковальова).

Таким чином, на наш погляд, визначення шляхів захисту пенсійних накопичень у процесі управління активами недержавних пенсійних фондів є актуальною саме на початку створення цих фінансових інститутів та становлення системи державного регулювання їх діяльності.

Проблема захисту (збереження) пенсійних активів має декілька аспектів, що стосуються ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Федоренко Анатолій
кандидат економічних наук, віце-президент ІК "КІНТО", член ради Асоціації юристів фондового ринку

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org