Своп як ефективний інструмент управління ризикомВажливими тенденціями сучасного фінансового ринку є посилення концентрації фінансово-промислового капіталу, інтернаціоналізація фінансових ринків, глобалізація фінансових потоків. Однією із основних характеристик світового фінансового ринку є стрімке зростання доходів за рахунок активних операцій, а це призводить до підвищення рівня їхньої ризиковості. Як результат такого розвитку менеджери фінансових інститутів почали приділяти більше уваги управлінню ризиком. Це створило додаткову потребу у проведенні операцій хеджування на строковому ринку за допомогою похідних цінних паперів, оскільки дані інструменти надають можливість трансферту фінансових ризиків окремо від тих реальних активів, у зв`язку з якими цей ризик виникає.

На даний момент перед Україною стоїть важливе завдання інтеграції у світове економічне товариство. Цього неможливо досягти без удосконалення регулювання фінансово-кредитних відносин із урахуванням тенденцій світового фінансового ринку, на якому важливе місце посідає сегмент похідних цінних паперів. Таким чином, актуальним стає дослідження практики використання похідних фінансових інструментів на світовому ринку, зокрема свопів, які є популярними інструментами фондового ринку серед зарубіжних інвесторів.

У вітчизняній та зарубіжній літературі приділяється багато уваги дослідженню ринку свопів. Серед українських дослідників, що вивчають проблеми та перспективи використання даних інструменів, можна назвати О.Сохацьку і Л.Примостку. Найґрунтовніші дослідження даного сегменту ринку деривативів проводяться у зарубіжній літературі Ч.Смітсоном, Дж.Халлом, Р.МакДональдом, Р.Колбом, Дж.Овердалом, П.Вілмоттом.

Своп-контракт являє собою угоду між контрагентами про обмін (один або кілька) певної кількості базових інструментів на визначених умовах у майбутньому. По суті, він є форвардним контрактом, згідно з яким сторони зобов`язані обміняти відповідну кількість базових інструментів у певний момент часу у майбутньому. Свопи укладаються в розрахунку на умовну суму, що передбачає лише обмін різницями в цінах базових інструментів, а не самими інструментами. За умовами угоди проводиться серія зустрічних платежів протягом періоду дії або один обмін у момент відкриття контракту з умовою проведення зворотної операції під час закінчення свопу. Основною особливістю свопів є взаємовигідність, коли завдяки проведенню операцій обміну обидві сторони досягають тієї мети, яку вони перед собою поставили. Угоди своп укладаються тоді, коли потенційні учасники сподіваються скористатися такими можливостями іншої сторони, яких самі вони не мають.

Свопи наділені багатьма перевагами. По-перше, обидві сторони контракту отримують можливість досягти поставленої мети: хеджування ризику або зниження витрат із залучення коштів. Вартість свопу значно нижча за вартість інших інструментів хеджування. У разі взаємної домовленості комісійні можуть взагалі не стягуватися. Крім того, ці угоди укладаються на будь-який період і базовий інструмент, на відміну, наприклад, від ф`ючерсів.

Оскільки більшість свопів укладається на умовну суму, це значно знижує ризик за даним видом операцій. У разі невиконання зобов`язань однією зі сторін втрати іншої сторони обмежуються контрактними відсотковими платежами або ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Гоффе Валерія
аспірант кафедри банківських інвестицій, КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org