Основні засади розвитку іпотечного сегмента фондового ринку в УкраїніФормування системи іпотечного кредитування в Україні повинно забезпечити залучення фінансових ресурсів за допомогою запровадження на інвестиційному ринку нових, ліквідних, довгострокових інструментів. З цією метою необхідно визначити способи та інструменти рефінансування системи іпотечного кредитування.

Багато в чому на ефективність системи впливають такі фактори як:

· вибір моделі системи іпотечного кредитування;

· розробка та впровадження спеціального законодавства для забезпечення залучення довгострокових інвестицій з метою рефінансування та секьюритизації іпотечних кредитів;

· застосування правових механізмів у процесі створення вторинного ринку іпотеки;

· розвиток ринку цінних паперів, його інфраструктури та діяльність інституціональних інвесторів;

· використання механізму секьюритизації як інструменту фінансування у довгострокові активи.

Розвиток системи іпотечного кредитування потребує одночасного формування механізму його взаємодії з учасниками фондового ринку.

В Україні створена інфраструктура ринку цінних паперів, яка забезпечує взаємодію інвестора та емітента. Здійснюють діяльність 876 торгівців цінними паперами, 124 зберігача та 32 компанії з управління активами.

Сьогодні можна із впевненістю констатувати зацікавленість з боку інвесторів до середньострокових боргових цінних паперів щодо інвестування коштів у реальний сектор економіки. Слід зазначити, що обсяг випусків облігацій підприємств у 2003 році становив 4 млрд. 240 млн. грн.

Загальний випуск акцій перевищив 100 млрд. грн. У минулому році залучення грошових коштів через пайові цінні папери у 2,5 раза перевищило показник 2002 року. Це підтверджує наявність грошових ресурсів у внутрішніх інвесторів та їх бажання вкладати їх у фінансові інструменти фондового ринку. Загальний обсяг торгів на фондовому ринку у 2003 році становив 202, 96 млрд. грн., що на 94,35 млрд. грн. більше, ніж у 2002 році.

Однак на розвиток іпотечного сегмента фондового ринку впливатимуть не тільки кількісні показники, а і якість забезпечення випусків іпотечних цінних паперів, що зробить їх привабливими, в першу чергу, для пенсійних фондів, інвестиційних компаній.

Зазначене залежатиме від правової конструкції моделі іпотечного кредитування, відповідних механізмів рефінансування та секьюритизації, на основі стандартизації забезпечення зобов`язань емітента за іпотечними цінними паперами реальними активами.

Необхідно звернути увагу на деякі законодавчі аспекти, врегулювання яких матиме вирішальний вплив безпосередньо на формування ринку іпотечних цінних паперів. Це:

· створення в Україні моделі першого та другого рівня іпотечного кредитування;

· врегулювання обігу довгострокових цінних паперів із забезпеченням;

· формування інфраструктури іпотечного ринку за допомогою банківських та небанківських установ.

Вибір моделі іпотечного кредитування впливає на формування, розвиток ринку іпотечних цінних паперів та принципи його регулювання. У світі існує кілька поглядів на існування систем іпотечного кредитування (малазійська, американська, німецька, казахська). Зазначена класифікація є умовною, оскільки, поряд із загальними принципами, особливості національного законодавства в кожній країні сформували ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Мозговий Олег
д.е.н., професор

Табала Олена
помічник Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org