Ринок іпотечного кредитування в УкраїніОднією з найактуальніших проблем сьогодення в Україні є забезпечення населення житлом. Проблема застаріла і болюча. Незважаючи на значні зусилля вирішили її за часів адміністративно-командної системи, насамперед, через державне фінансування житлового будівництва, дуже багато громадян мають незадовільні житлові умови. Найбільш складною ця проблема є для молоді.

В умовах фінансової кризи держава практично припинила житлове будівництво. Проте водночас почала формуватися нова система фінансово-кредитного забезпечення галузі, за якої основним джерелом фінансування стали кошти громадян та банківські кредити. Однак відносна дорожнеча житла веде до того, що при нинішньому рівні індивідуальних доходів більшість громадян не мають можливості в стислі терміни заплатити за придбання житла. В багатьох країнах, які переживали кризові періоди, саме піднесення житлового будівництва розглядалось як каталізатор загальноекономічного розвитку, а пріоритетність забезпечення житлом молоді – як передумова вирішення демографічних проблем.

У системі фінансово-кредитного забезпечення житлового будівництва провідна роль належить комерційним банкам. У світі відпрацьовані надійні системи банківського кредитування житлового будівництва і придбання житла. Комерційні банки акумулюють ресурси, призначені для фінансування житлового будівництва, визначають форми забезпечення кредитів під нього, проводять кредитну експертизу та моніторинг, забезпечують управління кредитним портфелем. Характерною ознакою розвитку банківської системи України в останні роки, яка говорить про поглиблення ринкових засад її функціонування, є те, що комерційні банки почали досить активно працювати з фізичними особами. Зросли не тільки суми залучених депозитних вкладів громадян, але й обсяги кредитів, які банки видають фізичним особам, зокрема активно розвивається іпотечне кредитування.

Розвитку банківського кредитування на купівлю чи будівництво житла сьогодні приділяється все більше й більше уваги. Так, українські вчені Євтух О.Т. у книзі «Іпотечний механізм інвестування» та Кручок С.І. у книзі «Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні» досить повно дослідили проблему розвитку іпотечного кредитування в Україні. В той же час питання впровадження в Україні дієвого механізму накопичення коштів для потреб житлового будівництва через кредити, надані фізичним особам, потребують глибшого дослідження саме з боку організації ефективного процесу надання кредитів фізичним особам на купівлю житла.

Основним забезпеченням в системі іпотечного кредитування є застава (іпотека) житла, що купується. Відповідно, придбане за рахунок кредиту житло буде знаходитися в іпотеці у банку до повного погашення заборгованості клієнтом. Іпотечний кредит, що зазвичай видається на тривалий термін – у 5-15 років, відноситься до довгострокового кредитування, яке на даний час в нашій державі розвинене вкрай слабо.

Оформлення кредиту залежить насамперед від характеру його придбання. Виділяються два основні ринки житла:

· первинний, на якому житло купується безпосередньо у будівельної організації чи через інвестиційну компанію. У такому разі об`єктом купівлі може бути вже готова до експлуатації квартира чи, найбільш поширений варіант, майнові права на квартиру, яка буде ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Опарін Євген
аспірант кафедри банківської справи КНЕУ
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org