Практичне застосування методики оптимального управління активами компанії в умовах національного законодавстваУ роботах [1-6] було запропоновано метод оптимального управління активами (GMAM – Galasyuks` method of optimal assets management), в основі якого лежить концепція CCF [7-13]. Базовими елементами даної методології є:

· базовий алгоритм управління активами, направлений на максимізацію вартості компанії;

· принципово нова класифікація активів, розроблена спеціально для цілей оптимального управління ними, що базується на різноманітних співвідношеннях певних видів вартості активів;

· набір стандартних правил управління для кожного типу активів компанії з вказаної вище класифікації;

· підхід до виявлення потенційних активів.

Основними перевагами користування GMAM є:

· підлеглість процесу управління активами компанії цілі підвищення її вартості;

· сувора алгоритмізація процесу управління активами компанії;

· забезпечення можливості моніторингу вартості активів компанії та своєчасного прийняття стратегічних рішень, які приймаються відносно них з метою підвищення вартості компанії;

· підвищення обгрунтованості стратегічних рішень, що приймаються відносно активів компанії;

· стандартизація процесу прийняття стратегічних рішень, пов`язаних з управлінням активами;

· вивільнення додаткових грошових ресурсів завдяки оптимальному управлінню ресурсами.

Причому, як було продемонстровано [1-3], запропонований метод оптимального управління активами (GMAM) вписується і у контекст Міжнародних стандартів, що регулюють фінансову звітність (МСФЗ), і у контекст Міжнародних стандартів оцінювання (МСО). Більше того, як було сказано у праці [2], багато дій, які слід здійснювати у рамках застосування GMAM, уже розглянуті та навіть рекомендовані МСФЗ. Однак наскільки механізми GMAM узгоджуються з національним українським законодавством? Аналізу цього питання й присвячено цю статтю.

В основі методу оптимального управління активами (GMAM) лежить порівняння вартості двох типів економічних рішень, які можуть бути прийняті відносно кожного конкретного активу – вартості рішення типу («продовжити контроль над активом») і вартості рішення типу («припинити контроль над активом»).

Результати досліджень, наведені у роботі [2], показали, що відображення активів за вартістю економічних рішень типу забезпечує можливість відображення фінансового стану компанії, зміни її фінансового стану та результатів діяльності.

По суті, розрахунок саме цих двох видів вартості [ і ] є ключем методології оптимального управління активами (GMAM), покладений в основу методики оптимального управління активами компанії у стратегічному аспекті на підставі їхньої оцінки [14].

Проаналізуємо, чи відповідають види вартості активів, передбачені концепцією CCF, видам вартості, передбаченим Національними стандартами оцінки (НСО).

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.03 затверджено Національний стандарт №1 «Загальні положення оцінки майна та майнових прав» (надалі НСО 1), де сказано, що ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Вишневська-Галасюк Анастасія
консультант аудиторської фірми «Каупервуд»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org