Роль строкового ринку в стабілізації економічної системи


У статті розглянуто проблеми становлення ф`ючерсного ринку в Україні, зокрема особливості організації торгівлі ф`ючерсними контрактами за іноземною валютою на Українській міжбанківській валютній біржі. Досліджено функції строкового ринку та механізми його впливу на макроекономічні процеси. Обгрунтовано необхідність державної підтримки ф`ючерсного ринку для формування сталої довіри до нього з боку учасників.

У травні 2004 року в секції строкового ринку Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ) після перерви, яка тривала з 1998 року, було укладено перші ф`ючерсні угоди за іноземною валютою. Для вітчизняного фінансового ринку це стало важливою подією, яку довго очікували фахівці. Це вже друга спроба організації внутрішнього біржового ринку похідних фінансових інструментів на УМВБ, розпочата 17 листопада 2003 року, коли біржа оголосила про початок торгів валютними ф`ючерсними контрактами.

Уперше торгівлю валютними ф`ючерсними контрактами на УМВБ було започатковано в грудні 1997 року. Проте нестабільність валютного курсу в цей період, штучні обмеження в сфері курсоутворення, зокрема політика встановлення валютного коридору, низка чинників суб`єктивного характеру, а згодом і світова фінансова криза змусили Національний банк України 21 серпня 1998 року прийняти рішення про тимчасове призупинення торгівлі ф`ючерсними контрактами [1, с.79-91]. Перерва затягнулася невиправдано довго, і багато можливостей, які надає розвинений строковий ринок, було втрачено. Зокрема, відсутність механізмів хеджування валютних ризиків стала однією з причин вилучення нерезидентами своїх капіталів із вітчизняної економіки, адже іноземні інвестори не схильні приймати на себе додаткові ризики (в даному разі валютний ризик поряд з основним інвестиційним ризиком). Окрім того, за браком можливостей хеджування ризик зниження курсу гривні автоматично перекладається на суб`єктів господарювання, дестабілізуючи їхню діяльність. По суті це означає, що держава не створила належних механізмів захисту власних підприємців та громадян від ризику.

Відкриттю ф`ючерсної торгівлі у секції строкового ринку УМВБ передувала велика організаційна, методологічна та навчально-методична робота. Важливо зазначили, що біржею запропоновано різноманітні види ф`ючерсних контрактів, які мають якнайповніше задовольнити потреби учасників торгів. Це, зокрема, ф`ючерсні контракти:

· на курс долара до гривні з номіналами 10 000 (десять тисяч), 1 000 (одна тисяча) та 100 (сто) доларів США;

· на курс євро до гривні з номіналами 10 000 (десять тисяч), 1 000 (одна тисяча) та 100 (сто) євро;

· на курс російського рубля до гривні з номіналом 10 000 (десять тисяч) російських рублів;

· на крос-курс євро до долара США;

· на крос-курс євро до російського рубля;

· на корс-курс долара США до російського рубля.

Для всіх контрактів встановлено щомісячні терміни виконання (днем виконання контракту є третя середа місяця) протягом найближчих 12 місяців, тобто ф`ючерсні контракти можуть укладатися максимально на ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Примостка Людмила
доктор економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org