Регулювання інвестиційної діяльності накопичувальних пенсійних фондів: механізми захисту інвестицій, гарантування збереження та зроста


Дана стаття присвячена дослідженню питання ризиків, з якими пов`язана інвестиційна діяльність з активами накопичувальних (капіталізованих) пенсійних фондів, що використовують пенсійні схеми з визначеними внесками, аналізу існуючих в різних країнах механізмів захисту таких активів та відповідних гарантій.

У накопичувальних пенсійних фондах, які використовують схеми із установленими внесками, завжди присутні ризики, пов`язані з функціонуванням фінансових ринків, особливо на стадії нагромадження, коли пенсійні внески і прибуток від інвестицій формують фонд. Ці ризики пов`язані з тим, що результати роботи такого пенсійного фонду можуть виявитися недостатньо вдалими і не забезпечать індивідуальному учаснику достатнього розміру пенсійних виплат. Запровадження накопичувальних рівнів нової пенсійної системи є важливим практичним завданням сьогодення. Його ефективна реалізація залежить у великій мірі від того, наскільки запропонована модель накопичувальних пенсійних фондів є дієздатною та спроможною забезпечити збереження й примноження вартості пенсійних накопичень, захист пенсійних активів від втрати та знецінення.

Дослідженню підходів щодо захисту інвестицій накопичувальних (капіталізованих) пенсійних фондів та механізмів гарантування в накопичувальних пенсійних системах значна увага приділяється в іноземній літературі. Серед іноземних публікацій слід відзначити роботи, які проводилися під егідою Всесвітнього банку та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Визначенню підходів до регулювання інвестиційної діяльності, аналізу їхнього впливу на результативність діяльності пенсійних фондів присвячено праці Дімітрі Вітаса, Сальвадора Вальдеса-Пріето, Роберто Палаціоса, Агнешки Хлон-Домінчак, Роберто Роча, Ричарда Хінца, Джоакін Гутіерез та інших. Проблеми ризиків в інвестиційному процесі розроблені в працях іноземних науковців Уільяма Ф. Шарпа, Гордона Дж. Александера, Джеффрі В. Бейлі, Зві Боді, Алекса Кейна, Алана Дж. Маркуса, Френка Дж. Фабоцці. Із початком проведення пенсійної реформи в Україні питання інвестування активів пенсійних фондів та регулювання цього процесу стало привертати увагу вітчизняних фахівців. Проблемам захисту пенсійних активів та гарантій присвячено роботи А.Федоренка, Д.Леонова, Н.Ковальової, С.Варфоломєєва, В. Яценка та ін.

Вітчизняне законодавство, яким запроваджується накопичувальна пенсійна система, містить низку норм, які спрямовані на забезпечення захисту пенсійних активів. Початок практичної діяльності недержавних пенсійних фондів у найближчому майбутньому та підготовка до запровадження Накопичувального пенсійного фонду ІІ рівня, враховуючи тривалі інвестиційні горизонти для пенсійних накопичень, висуває завдання проведення аналізу та перегляду існуючих регуляторних норм з погляду їхньої здатності забезпечити збереження та зростання пенсійних активів. Його вирішення потребує ретельного вивчення відповідних теоретичних джерел та глибокого дослідження практичного досвіду інших країн. Враховуючи минулий негативний досвід щодо функціонування окремих ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Ковальова Наталія
економіст
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org