Формування основних елементів структури ринку цінних паперів в Автономній Республіці Крим


Дана стаття присвячена дослідженню питання ризиків, з якими пов`язана інвестиційна діяльність з активами накопичувальних (капіталізованих) пенсійних фондів, що використовують пенсійні схеми з визначеними внесками, аналізу існуючих в різних країнах механізмів захисту таких активів та відповідних гарантій.

У процесі реформування економіки в Україні відбуваються масштабні перетворення організаційно правових відносин, структури і форм власності, створюються нові сектори економіки, виникають різноманітні форми і види підприємницької діяльності, видозмінюється структура і механізми функціонування господарюючих товариств, підприємств і об`єднань. Такі суттєві зміни пов`язані з тим, що у процесі переходу до ринкової економіки держава директивно провела акціонування на підприємствах державної власності і тим самим передала процес управління підприємствами акціонерам. У результаті приватизації всі великі й середні державні підприємства зареєстрували випуск цінних паперів і стали емітентами, тобто реформування державної власності привело до утворення корпоративних структур, акціонерних товариств різних типів копорацій, консорціумів та ін.

Випуск цінних паперів підприємствами, що реформуються, суттєво змінив принципи взаємодії між господарюючими суб`єктами і потребував виникнення нових інститутів ринку цінних паперів, що виконували б визначені функції, пов`язані з наданням послуг учасникам ринку з технічного забезпечення випуску і обертання цінних паперів. Такими інститутами є організатори торгівлі, торгівці цінними паперами, депозитарії, зберігачі й реєстратори, які беруть безпосередню участь в організації випуску, обертанні, зберіганні й переміщенні цінних паперів від власника до власника, залежно від виду, форми випуску та інших специфічних особливостей цінних паперів.

У процесі діяльності на ринку цінних паперів Кримського регіону основні його учасники частіше за все взаємодіють за допомогою діяльності інфраструктурних учасників ринку цінних паперів:

· професійних учасників – торгівців цінними паперами, фондових бірж, інституту спільного інвестування, депозитаріїв, зберігачів, реєстраторів;

· інших інфраструктурних учасників – аудиторів, клірингових палат, андеррайтерів, рейтингових агентств, консультативних фірм та ін. (рис. 1).

Особливістю розвитку ринку цінних паперів у Кримському регіоні є перевантажена інфраструктура ринку. Проведені дослідження показали, що на 01.01.04 професійні учасники ринку цінних паперів Автономної Республіки Крим представлені практично всіма професійними учасниками ринку цінних паперів, діяльність яких ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ІНФРАСТРУКТУРА

Паніна Світлана
заступник ректора з економіки, головний економіст Міжнародного Слов`янського Університету

Сірош Микола
керівник Центру досліджень економічних перетворень, корпоративного управління та фондового ринку
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org