Антикризовий фінансовий менеджмент – вимога «нової економіки»


Стаття присвячена актуальним питанням розбудови дворівневої системи антикризового фінансового менеджменту на підприємстві (перший рівень – система ризик-менеджменту; другий рівень – система управління фінансовою санацією). Антикризове управління фінансами розглядається автором як інноваційний ресурс «нової економіки».

Глобалізація економічних процесів, багатоваріативні ризики, зумовлені невирішеністю принципал-агентконфліктів, асиметричним розподілом інформації, нестабільністю на фінансових ринках, зловживанням та непрофесійними діями менеджменту, розвиток комунікаційних технологій, загострення конкуренції на основних ринках товарів та послуг стали причиною стійкої тенденції до збільшення числа фінансово неспроможних підприємств. Статистичний аналіз показує, що в 2003 році в Україні господарськими судами розглянуто рекордну кількість справ про банкрутство – майже 18 тисяч. Винесено також рекордну кількість постанов про визнання боржників банкрутами – 7272. Проблематика банкрутства підприємств є актуальною не лише для України та інших країн з перехідною економікою. В економічно розвинутих країнах також спостерігається стрімке зростання кількості фінансово неспроможних підприємств. Зокрема в Швейцарії та Німеччині число банкрутств у 2003 році досягло рекордної позначки. У Швейцарії було оголошено банкрутами 4540 підприємств, що на 13,5% більше, ніж в 2002 році. У Німеччині число підприємств-банкрутів у 2003 році збільшилося на 5,5% і склало близько 42000. Спостерігається глобальна тенденція до знищення створеної вартості, у тому числі через банкрутство багатьох крупних підприємств. Досить часто у фінансовій кризі опиняються не лише суб`єкти господарювання, життєвий цикл яких закінчується, а підприємства, які перебувають у «розквіті сил» і є лідерами у відповідній галузі [7]. На підтвердження цієї тези можна навести відомі в усьому світі приклади з Alstom, Suez (Франція), Enron, WorldCom (США), Grundig (Німеччина), Parmalat (Італія), Swissair (Швейцарія), Юкос (Росія).

Виникає логічне запитання: якими економічними закономірностями можна пояснити радикальне погіршення фінансового стану одних підприємств (які нерідко були лідерами у своїй галузі) і навпаки – стрімке зростання інших? Відповідь на поставлене запитання, на нашу думку, лежить у площині викликів, які висуваються «новою економікою». У світі відбувається не просто поступовий еволюційний перехід до нового економічного укладу, а глобальна неоекономічна революція, обумовлена технологічними, фінансовими та екологічними змінами, переходом на новітні ринкомісткі, високопродуктивні та гнучкі види виробництва [2].

Висновок про те, що «нова економіка» вимагає «нового економіксу» [4] є для українських реалій особливо актуальним. Фінансовий менеджмент багатьох підприємств виявився непідготовленим до згаданих викликів. Проблематика антикризового фінансового менеджменту не знайшла також адекватного відображення в наукових дослідженнях. Наявна науково-практична ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Терещенко Олег
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів підприємств КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org