Проблемні питання оцінки чистої вартості активів недержавних пенсійних фондівЗапровадження на ринку фінансових послуг України діяльності нових фінансових інститутів, якими є сьогодні недержавні пенсійні фонди, вимагає ретельного вивчення як досвіду існування подібних фінансових установ у світі, з урахуванням різниць у вимогах національного законодавства в цій сфері, так і здійснення порівняльного аналізу механізмів діяльності недержавних пенсійних фондів з уже існуючими на національному ринку фінансовими установами, при здійсненні діяльності яких виникають аналогічні чи подібні фінансові операції за наявної практики їх регулювання.

Без вирішення цієї загальної проблеми неможливо забезпечити належне виконання конкретних практичних завдань, які полягають у встановленні належного нормативного врегулювання діяльності недержавних пенсійних фондів з метою забезпечення контролю ефективності їхньої діяльності та уникнення втрат пенсійних накопичень учасників цих фондів. До останнього часу ступінь дослідженості проблематики діяльності недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України і, зокрема, питання оцінки їх активів в спеціальній економічній науковій літературі навряд чи можна назвати достатнім. Це пояснюється тим, що національне законодавство в сфері недержавного пенсійного забезпечення набрало чинності лише з січня 2004 року. В цих умовах тільки вузьке коло дослідників [17], які брали безпосередню участь у розробці Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [1], та зарубіжні експерти [18] приділяли увагу проблемі оцінки чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів як одному з елементів оцінки їхньої інвестиційної діяльності. За відсутності об`єкта дослідження у вигляді недержавних пенсійних фондів, які б використовували цей показник відповідно до закону, наукові дослідження оцінки чистої вартості активів здебільшого проводилися в сфері діяльності інститутів спільного інвестування [12-14], діяльність яких значною мірою подібна до моделі недержавного пенсійного фонду, закладеної у вітчизняному законодавстві [1], та може бути прийнята за системою аналогій для розробки базових принципів моделі оцінки чистих активів пенсійного фонду.

Таким чином розробка підходів до визначення чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів відповідно до вимог міжнародних стандартів та з урахуванням особливостей національного законодавства є актуальним для запровадження на вітчизняному ринку фінансових послуг діяльності цих фінансових інститутів.

Огляд підходів до встановлення правил оцінки вартості пенсійних активів, застосовуваних у зарубіжних країнах

Правила оцінки активів істотно розрізняються у різних країнах у залежності від того:

· чи є участь у пенсійних фондах добровільною чи обов`язковою;

· хто є власником рахунка у пенсійному фонді (працівник чи роботодавець).

У країнах з обліком пенсійних внесків на індивідуальних пенсійних рахунках, які персоніфіковані по фізичних особах, де пенсійні фонди діють за принципами, подібними до взаємного (інвестиційного) фонду, правила оцінки вимагають, щоб активи переоцінювалися щодня або із визначеною короткотерміновою періодичністю. При цьому використання для інвестицій лише цінних паперів, допущених до біржового обороту, полегшує ринкову оцінку. По активах, операції з якими не проводяться на ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org