Навчання конкуренції — на наукову основуСтановлення конкурентної політики – досить складний процес для країни, де багато років планового ведення господарства всі пропорції виробництва визначалися чиновником, а не ринком. Головна проблема полягає в тому, що немає усвідомлення широкими верствами населення і фахівцями органів управління необхідності дотримання правил конкурентної поведінки. Навпаки, поширеною і, на жаль, загальноприйнятою є позиція, коли спритні підприємці або керівники органів влади чи управління обходять ці правила, створюють усілякі перешкоди на шляху розвитку підприємництва. Такі дії рідко засуджуються громадськістю, оскільки немає загального усвідомлення порочності цих дій, розуміння їх несумісності з принципами соціальної моралі. Тому достатньо важливим є формування правосвідомості учасників процесу суспільного виробництва у напрямку виховання поваги до цивілізованих правил конкуренції. В цьому контексті підготовка першого в Україні підручника з основ конкурентної політики є надзвичайно актуальною та важливою подією.*

Автор підручника, Борисенко З.М. – авторитетний для учасників фондового ринку фахівець і відомий науковець. Вона багато років працювала в Інституті економіки НАН України, потім була у першому складі Антимонопольного комітету України першим заступником Голови і відповідала за регулювання фінансових ринків. Зокрема, вона була членом Координаційної ради при Президентові України з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні, склад якої був затверджений Указом Прези-

дента України від 10 травня 1997 р. №409/97. Читачам нашого журналу знайомі її статті з проблем захисту конкуренції на фондовому ринку, припинення зловживань монопольним становищем, зокрема, на ринках послуг реєстраторів іменних цінних паперів. Популярністю користувалися і статті з теоретичних та практичних питань антимонопольного контролю за економічною концентрацією. Отже підручник написаний людиною, яка має і науковий, і практичний досвід у сфері захисту конкуренції, до того ж розуміється у питаннях розвитку фондового ринку.

У першій і другій частинах підручника розглядаються питання теорії конкуренції і теорії монополій, аналізується світовий досвід державного захисту конкуренції та нові процеси, викликані глобалізацією світової економіки. При аналізі теоретичних питань конкуренції автор пропонує власне визначення понять «конкуренція» і «конкурентна політика», систематизує основні типи ринків та особливості конкурентної поведінки на них, а також характеризує основні напрямки конкурентної політики держави. При аналізі теорії монополій автор систематизує їх види, аналізує причини виникнення, а також приходить до висновку про діалектичний взаємозв`язок конкуренції та монополій у процесі розвитку суспільного виробництва.

Неабиякий інтерес викликає аналіз практики застосування антитрестівського законодавства США, країни, яка по праву вважається піонером розробки процедури державного захисту конкуренції. Цікавим є і досвід Канади та ряду європейських країн, які дещо пізніше запровадили конкурентне законодавство, але мають значні успіхи в цій справі. Автор вивчає тенденції поступового виходу процедури регулювання конкурентних процесів за рамки окремих країн та висвітлює міждержавні заходи, спрямовані на ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

НОВІ ВИДАННЯ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org