Однополярна глобалізація: фінансово-кредитний механізм домінування США на світовій економічній ареніАнотація. Досліджено становлення і розвиток процесів формування однополярної системи сучасної глобалізації. Показано дієвий механізм забезпечення панівних позицій США в світовій економічній системі, який грунтується переважно на активному використанні монетарно-кредитних інтрументів.

Ключові слова: однополярність,

геополітична гегемонія, «імперіалізм долара», капіталізація, рефінансування, інвестиції, сек`юритизація, монетаризм.

Вступ. На сьогодні проект однополярного розвитку економічної системи світу реалізується в контексті геополітичної стратегії американського глобалізму, що навіть у самих загальних проявах відрізняється від класичних уявлень про однополярність. США, роблячи заяви про власну планетарну відповідальність, напряму втручаються внутрішні справи фактично усіх країн світу, ведуть неприховану експансію, але при цьому не тільки не вирішують загальних світових проблем, але і відмовляються від їх вирішення, реалізуючи власні егоїстичні інтереси. Закономірно, що США і транснаціональні фінансові еліти в останні десять років взяли курс на відмежування себе від решти світу, на створення для самих себе особливого порядку, в якому не залишається місця для загальних проблем і який є захищеним від решти людства витонченими санітарними кордонами. Експансія і інтервенціоналізм США та інших розвинених країн-сателітів дозволяють їх однозначно визначити як глобальні центри сил чи нові імперії, але не як світові держави, оскільки світова держава визначається не імперсністю, потужністю, військовою силою, експансією та інтервенціоналізмом, а здатністю реалізовувати єдиний справедливий світопорядок.

Практика останніх десятиліть XX століття і перших років XXI століття дає всі підстави для того, щоб в якості джерела і предмета глобалізації на

сьогодні розглядати американський капітал, в якості рушійної сили цього процесу – американський імперіалізм, а весь процес за сутністю – як інституціоналізацію системи неоколоніальної експлуатації світової економіки «імперіалізмом долара».

Постановка задачі. Скасування «золотого стандарту» призвела до досить стрімкого насичення доларами США каналів світової грошово-валютної системи. Основні розвинуті країни своєчасно відреагували на прямі загрози, що виникли, шляхом встановлення принципу обов`язкового товарного забезпечення іноземних інвестицій в національну економіку. Заборона монетарних американських інвестицій, обов`язкове їх матеріальне забезпечення дозволило європейським країнам зберегти конкуренті переваги.

В інших регіонах планети експансія долара зростала майже безперешкодно завдяки створеній США системі зростаючого зарубіжного попиту на цю валюту. Відповідно до розрахунків Н.Абдулгамідова і С.Губанова в 1980 р. доларова маса обслуговувала 9,7% світового ВВП, у 1995 р. обсяг доларизації піднявся до 17%, ще через 7 років він подвоївся і досяг 34,6% ВВП світової економіки [1, с.21]. Як зазначають вказані науковці, останню цифру слід вважати мінімальною, оскільки вона є невідомою і тому не врахована кількість оборотів, які здійснюють долари в процесах міжнародного товарообміну. Крім того, в платіжних ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Кальченко Тимур
доцент кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org