Фундаментально новий метод чисельного порівняння рішень


У статті викладено основи й сутність «методу Галасюка для чисельного порівняння векторних величин». Продемонстровано, що для розв`язання задач чисельного порівняння альтернатив недостатньо використання скалярних і векторних величин, а також традиційних положень векторної геометрії та алгебри. Крім того, показано, що для розв`язання задач чисельного порівняння і вибору альтернатив недостатньо використання тільки дійсних (раціональних і ірраціональних) уявних і комплексних чисел, – необхідно ввести принципово новий вид чисел – «чисел Галасюка».

Методологія вибору найкращого рішення на підставі процедури їхнього чисельного порівняння є актуальною як для економічної теорії, так і для економічної практики. Дослідженням питань порівняння і вибору рішень займались у різних аспектах: М.Алле, Д.Бойд, Р.Браун, А.Вальд, Л.Євланов, Д.Канеман, Р.Кіні, В.Колпаков, К.Кумбс, О.Ларичев, Ч.Ліндблом, Дж.Марч, О.Моргенштерн, Дж.Нейман, В.Парето, Х.Райфа, Ф.Рамсей, Т.Сааті. В.Савчук, Г.Саймон, В.Ситник, А.Тверски, В.Ткаченко, В.Тронь, П.Фішберн, Б.Холод, Н.Чумаченко, А.Шеремет, М.Еддоус та багато інших.

Питання вибору і порівняння альтернатив досліджувалися у рамках цілої низки теорій: «теорії корисності», «теорії прийняття рішень», «теорії максимальної ефективності», «теорії загальної економічної рівноваги», «теорії відносин», «теорії вимірів», «теорії виключень за аспектами», «теорії перспектив» та інших.

Така велика увага, що її приділяють учені і практики вказаним питанням, пояснюється особливою, ключовою роллю етапу порівнянь і вибору альтернатив у процесі прийняття будь-якого рішення.

В економіці багато задач розв`язуються за допомогою чисельного порівняння величин, тому питання чисельного порівняння альтернатив є актуальним для економічної теорії і практики.

Проблеми порівняння і вибору альтернатив виникають навіть при чисельному порівнянні двокритеріальних альтернатив, та особливо вони проявляються при чисельному порівнянні багатокритеріальних альтернатив.

Багаторічні теоретичні дослідження, що узагальнюють практичний досвід консалтингової групи «Каупервуд», дозволили авторові запропонувати фундаментально новий метод чисельного порівняння рішень – «метод Галасюка для порівняння векторних величин».

Порівняння скалярних величин

Загальновідомо, що в математиці, порівнюючи дві скалярні величини X i Y, виражені дійсними числами, відповідають на одне з двох запитань:

а) на скільки одне число більше за друге;

б) у скільки разів одне число більше за друге.

Тобто, порівняння скалярних величин здійснюється або за допомогою операції віднімання: X-Y, або за допо

могою операції ділення: X/Y

Більшість людей навіть не підозрюють про те, що ці два елементарні способи порівняння скалярних величин у переважній більшості випадків при порівнянні двох величин фіксують ступінь їхньої чисельної нерівності як різну. Ця парадоксальна ситуація є наслідком ефекту «G-гіперболізму». Ефект «G-гіперболізму» – це неідентичність оцінок нерівності

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Галасюк Валерій
академік АЕН України, генеральний директор аудиторської фірми «Каупервуд», член Президії Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторсько
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org