Основні індикатори фондового ринку та їх економіко-статистичне моделюванняОбґрунтованість управлінських рішень в умовах ринкової економіки значною мірою залежить від якості аналітичної роботи. Використання сучасного математико-статистичний апарату створює можливість об’єктивної оцінки реально існуючого стану об’єкта дослідження. Так аналіз показників торгівлі цінними паперами є складовою частиною загальноекономічного аналізу, де вивчаються прогнози загальноекономічної і господарської кон’юнктури країни.

З огляду на це, вивчення проблем фондових індикаторів та їх ролі в оцінці стану фондового ринку і статистичного виміру та прогнозування фондової торгівлі є досить актуальним завданням сьогодення. Даній проблемі присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Алексєєва М. Ю., Альохіна Б. І., Ерліх А.А., Бейлі Д., Бредлі Е., Т’юлз Р., Т’юлз Т., Шарп У. та інших.

Незважаючи на значну кількість публікацій з цієї проблеми залишаються невирішеними питання вивчення трендів індексів та їх взаємозв’язку з показниками соціально-економічного розвитку.

Дана робота виконана у відповідності до Державних програм розвитку фондового ринку, зокрема Програми розвитку інвестиційної діяльності на

2002–2010 рр. та Державної програми розвитку депозитарної системи України на 2004–2010 рр. Метою роботи є критичний аналіз існуючої системи вітчизняних індексів, їх місця порівняно з провідними фондовими індексами інших країн та визначення взаємозв’язку між дохідністю найбільш великих корпорацій та інтегральним індексом України.

На міжнародних фондових ринках індекси мають реальну вартість, наприклад DOW-JONES, NYSE INDEX, STOCK INDEX, FT-SE 100, NIKKEY-225 щоденно котируються на біржах світу, тобто самі по собі є по суті і формі цінними паперами. Такі індекси відображають курс цілого об’єднання різних цінних паперів і дозволяють знизити ризик втрат від неочікуваного спаду курсів окремих цінних паперів: падіння курсу одних цінних паперів компенсується зростанням курсу інших.

Поширеним на сьогодні в Європі є індекс Євротоп, який охоплює провідні європейські компанії і відслідковує ситуацію на фондовому ринку континенту. Разом з тим, кожна країна має свої індекси. Серед них виділяють один, найбільш вагомий. Так, у Великій Британії – це індекс FT-SE 100 («Футсі»). Ім’я індексу походить від газети «Файненшл Таймс», що відображує ринкову вартість більш ніж 100 найбільш великих компаній, які котируються на Лондонській фондовій біржі. В Німеччині – індекс DAX, котрий охоплює 30 найбільших компаній, у Франції –

САС-40, що оцінює ситуацію на фондовому ринку країни за динамікою 40 найбільших компаній, в Італії – індекс M & Btel, в Японії провідним індексом, за яким порівнюють свою діяльність фірми, є індекс Нікксі 225, в Гонконгу – індекс Хакнг Сенг, у Росії – РОС.

Усі ці індекси мають велику кількість розбіжностей, проте можна виділити такі головні їхні риси як: номенклатура цінних паперів (види цінних паперів або ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Волохова Людмила
к.е. н., доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Євсєєнко Ольга
асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org