Застосування елементів технічного аналізу до цінних паперів в умовах слаборозвиненої інформаційної інфраструктури ринку цінних паперівДослідження особливостей застосування інструментів технічного аналізу при оцінці інвестиційних властивостей цінних паперів в умовах слаборозвиненої інформаційної інфраструктури ринку цінних паперів та створення дієвої системи розповсюдження інформації про угоди з купівлі-продажу цінних паперів є актуальними з огляду на необхідність становлення фондового ринку як джерела залучення підприємствами інвестиційних ресурсів. Це питання є особливо актуальним для економік країн, які розвиваються, в тому числі, для України.

Провідні науковці відзначають важливість інформації, яка стосується як фондового активу, так і ситуації на ринку, у прийнятті інвестиційних рішень. Нобелевський лауреат У. Шарп [12, 62-66] відзначає, що однією з причин укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів є володіння інвестором інформацією, яка може бути невідомою (чи недооціненою) іншим учасникам ринку. Американський вчений Ю. Фама [13], узагальнюючи існуючу в світі практику доступу інвесторів до інформації, виділив три рівні ефективності ринку – низький ступінь ефективності (всі попередні дані про ціни та обсяг продажу цінних паперів повністю та терміново відбиваються в поточних цінах), середній ступінь ефективності (вся публічна інформація, яка має відношення до цінного паперу, повністю та невідкладно відбивається на вартості цього активу) та ефективний ринок (вся наявна інформація – як публічна, так і приватна – повністю та миттєво відображається на вартості цінного паперу). Тобто критеріями визначення ступеня ефективності ринку є доступ до інформації, необхідної для оцінки якостей цінного паперу за допомогою технічного та/або фундаментального аналізу. Ознакою низького ступеня ефективності ринку є повне та миттєве відображення всієї наявної інформації про виконані раніше угоди, що слугує базою, переважно, для технічного аналізу. Наведений нижче аналіз показує, що через низький розвиток інформаційної інфраструктури ринку цінних паперів український ринок фондових активів навряд чи можна назвати навіть ринком зі слабким ступенем ефективності.

Метою статті є доведення існування обмежень у застосуванні технічного аналізу стосовно ринків цінних паперів зі слаборозвиненою інформаційною інфраструктурою, а також формулювання загальних принципів створення механізму, який би дозволив подолати ці складнощі. В ході розгляду питання необхідно визначити поточний стан розвитку інфраструктури розповсюдження інформації про ціну, вартість та дату укладання угод на українському ринку цінних паперів; коло проблемних моментів, які виникають через низьку репрезентативність даних, вплив цього фактора на точність прогнозу за допомогою застосування ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку

Смаглюк Євген

©  2001 - 2024  securities.usmdi.org