Іпотечні цінні папери – дієвий інструмент рефінансування діяльності кредитора


У статті досліджено механізм функціонування ринку іпотечних цінних паперів. Розглядається механізм рефінансування фінансових інструментів на іпотечному ринку з урахуванням зарубіжного досвіду, який може стати у пригоді притаманний Україні. Розроблені пропозиції щодо активізації ролі іпотечних цінних паперів, як інструмента рефінансування діяльності кредитора.

Ключові слова: сек’юритизація, іпотечні цінні папери, заставна, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати.

Вступ. За час функціонування іпотечного ринку сформувалася розгалужена система фінансових інструментів. Сьогодні вона нараховує десятки тисяч інструментів та їх похідних, які перебувають в обігу не тільки на іпотечному ринку, а й в пенсійній, бюджетній системах, інших інститутах фінансової системи. Основна їх частина є способом залучення коштів на фінансування та рефінансування іпотечних кредитів, використання іпотечної застави, страхування іпотечних кредитів, а також мінімізації ризиків на іпотечному ринку. Характер інструментів, які використовуються на іпотечному ринку, визначає рівень повернення іпотечних кредитів та обсяги ризиків, пов’язаних з іпотечним кредитуванням.

Саме з метою залучення додаткової, зокрема довгострокової, ліквідності кредитора у світовій практиці використовують іпотечні фінансові інструменти – довгострокові цінні папери, які випускаються під забезпечення застави нерухомості та які приносять твердий процент її власнику. Хоча іпотечні цінні папери не мають безпосереднього зв’язку з конкретною забезпечувальною вимогою, все таки опосередковано вони пов’язані з усією сукупністю іпотек, що є в банку. Так основні види іпотечних цінних паперів, які існують у світовій практиці, – це заставна під нерухомість, іпотечний сертифікат та облігація. Надійність цих фінансових інструментів пов’язана з тим, що, по-перше, за кожною з них – борг позичальника, який бере іпотечний кредит у банку, i, по-друге, вони забезпечені нерухомим високоліквідним майном позичальника, заставленим за договором іпотеки банку – заставодержателю. В Україні ринок іпотечних цінних паперів тільки щойно почав функціонувати, що насамперед пов’язано зі сформованою і чітко налагодженою інфраструктурою, якої на даний момент і бракує через різні обставини.

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування концепції оформлення, випуску та розміщення фінансових інструментів на іпотечному ринку України з урахуванням зарубіжного досвіду. У роботі наведено дослідження функціонування ринку іпотечних цінних паперів, розробка пропозицій щодо активізації ролі іпотечних цінних паперів як інструмента рефінансування.

Результати. Закон України «Про іпотеку» на базовому рівні передбачив можливість рефінансування власної діяльності кредитора. Так, зокрема, новацією щодо іпотеки в Україні є заставна. Відповідно до ст.20 цього Закону «заставна – це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Мякишевська Олена
асистент кафедри банківських інвестицій КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org