Інституційна складова розвитку національного ринку цінних паперів


Глобалізаційні та інтеграційні процеси, фінансові кризи в світовій економіці поставили питання щодо місця і ролі організованих ринків цінних паперів у контексті інституційних змін.

Поява нових інформаційних технологій, зміни на міжнародному фондовому ринку, інтеграційні процеси спричинили укрупнення торговельних та депозитарно-клірингових систем, що в свою чергу дозволило визначити організовані ринки цінних паперів взагалі та біржові структури зокрема одним із стабілізаторів системи світової економіки в умовах її можливих коливань.

Інтеграція України у світовий економічний простір, глобалізаційні процеси, вплив фондового ринку на економіку країни викликає необхідність вивчення ситуації на українському ринку цінних паперів та співставити її зі світовим досвідом, звертаючи особливу увагу на дослідження інституційних змін в економіці та їх вплив на розвиток фондового ринку.

Розширення спектра фінансових послуг та підвищення ролі небанківських фінансових установ в інвестиційному процесі є важливою складовою економічного зростання країни. Інституційні та функціональні характеристики фінансового сектору економіки України дають змогу стверджувати, що сьогодні він не в повній мірі відповідає основним тенденціям світових фінансових ринків.

Питанням формування ефективної інституційної складової ринку цінних паперів як передумови економічного зростання країни, вивчення досвіду роботи інституційних інвесторів на зарубіжних ринках присвячено роботи Бутузова В., Євстігнєєва В., Левенчука А., Рубцова Б., Хмиз О. та ін.

Метою статті є узагальнення досвіду формування інституційної складової фондових ринків зарубіжних країн та визначення передумов ефективної роботи вітчизняних інституційних інвесторів, яка націлена на започаткування значних позитивних зрушень як у функціонуванні ринку цінних паперів України, так і у становленні соціально орієнтованої економіки України.

Світова фінансова криза, що розпочалася в 1997 р., призвела у серпні-

вересні 1998 р. до обвалу багатьох фондових ринків, продемонструвала тісний взаємозв’язок фондових ринків і торговельних систем. Для убезпечення від подібних ситуацій особливе значення має аналіз ефективності різних систем і механізмів, процедур організації торгівлі цінними паперами, а також дослідження різних сил і факторів, що впливали і впливають на розвиток, становлення, функціонування як уже діючих фондових ринків, так і тих, що проходять стадію становлення.

Як відомо, моделі нових фондових ринків в умовах перехідних економік були сформовані за класичними зразками: організований ринок – біржовий (фондова біржа), позабіржовий (позабіржова фондова торговельна система) та неорганізований. Відповідною були законодавча база та система державного регулювання.

Протягом січня–березня 2005 року в Україні на організаторах торгівлі було укладено угод з цінними паперами на суму 3193,5585 млн. грн., 1474, що на 7935 млн. грн. більше, ніж ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Мозговий Олег
д.е.н., професор

Баторшина Аделя
асистент кафедри міжнародних фінансів КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org