Забезпечення належного рівня корпоративного контролю в корпораціяхЕкономічне зростання держави неможливе без створення сприятливих умов для здійснення інвестицій. В останні роки в Україні спостерігаються зміни окремих показників, що характеризують інвестування, зокрема збільшуються обсяги прямих інвестицій, однак їх рівень (8,8 млрд. дол.) є найнижчим у Європі. Недосконалою є й структура інвестицій. Так, українськими та іноземними інвесторами здійснено прямих інвестицій в економіку України у вигляді: грошових внесків (близько 55% від загального обсягу), внесків у формі цінних паперів (приблизно – 6%), реінвестування доходів (0,5%), внесків у вигляді рухомого та нерухомого майна (30%), внесків у формі нематеріальних активів (0,3%) тощо. Наведена структура прямих інвестицій пояснюється недосконалістю законодавства щодо захисту прав інвесторів загалом та акціонерів зокрема. Адже продовжують мати місце непоодинокі факти порушення прав інвесторів, а недостатній розвиток, непрозорість та низька ліквідність фондового ринку в цілому стримують приплив вітчизняного та іноземного капіталу. Негативно впливає на інвестиційні процеси й практична відсутність якісного корпоративного управління, про що свідчать численні публікації у періодиці останніх років, які присвячені гучним корпоративним конфліктам.

Для вітчизняної практики господарювання внаслідок відставання розвитку системи корпоративного управління та окремої його функції – корпоративного контролю, від трансформаційних процесів на підприємствах та організаціях, пов’язаних зі змінами організаційно-

правової форми, характерними стали такі негативні риси як: перерозподіл власності на користь членів органів управління АТ за рахунок порушення прав дрібних акціонерів; обмеженість вільного продажу акцій на вторинному ринку цінних паперів; номінальна управлінська влада спостережних рад, що призводить до монополізації влади виконавчим органом товариства або особисто його головою; віднесення до розряду конфіденційної інформації, яка за міжнародними стандартами підлягає розкриттю; відсутність кваліфікованих спеціалістів з корпоративного управління тощо.

Такі характеристики функціонування організацій корпоративного типу1  для умов перехідної економіки є досить поширеними та проявлялися в усіх постсоціалістичних країнах. Однак залучення інвестицій для подальшого економічного розвитку як окремих АТ, так й держави в цілому, вимагає запровадження ефективного корпоративного контролю, що передбачає належний захист прав інвесторів, надійну систему функціонування, включаючи обґрун­товану систему управління, відкритість та прозорість діяльності товариств.

У процесі приватизації та корпоратизації в Україні виникла досить велика кількість акціонерних товариств. Зараз АТ складають більше половини загальної кількості підприємств. За даними Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на території України на 01.01.04 були зареєстровані 34263 акціонерних товариства, з них 11794, або 34% – відкриті акціонерні товариства. Серед відкритих акціонерних товариств значна частка припадає на акціонерні товариства, в статутних фондах яких є частка державних ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Шершньова Зоя
керівник магістерської програми «Менеджмент корпорацій (АТ)» кандидат економічних наук, доцент

Черпак Антоніна
аспірантка кафедри менеджменту КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2019  securities.usmdi.org