Вітчизняний ринок акцій та його роль у інвестиційних процесахЕкономічне зростання, що спостерігається в Україні протягом останніх років, викликане, скоріше, циклічними факторами та сприятливою кон’юнктурою світових сировинних ринків. Негативний досвід 2005 року ще раз засвідчив обмеженість такого потенціалу та необхідність реальних структурних реформ в економіці. Невід’ємною частиною змін має стати процес розбудови національного фондового ринку (особливо ринку акцій), без якого, фактично, унеможливлюється залучення довгострокових ресурсів у реальний сектор економіки.

Проблематика розвитку акціонерної форми організації бізнесу та ринку акцій розглядається в роботах вітчизняних вчених В.Суторміної, О. Мозгового, О. Мендрула, І. Шевчук, М. Назарчука. Представники російської економічної науки Я. Міркін, Ю.Сізов,

Ю. Данілов, Я. Сергієнко вивчають роль та функції фондових ринків в економіках, що розвиваються.

Головна проблема, що потребує прагматичного вирішення, – посилення інвестиційної спрямованості вітчизняного ринку акцій, переорієнтація його учасників з перерозподілу власності та контролю на залучення капіталу.

Становлення українського ринку акцій відбувалося під впливом приватизаційних процесів. За даними ДАК «Національна мережа аукціонних центрів», тільки на аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати та компенсаційні сертифікати протягом 1996 – 2000 рр. було продано акції 11483 підприємств. Тобто третина вітчизняних акціонерних товариств мають «приватизаційне» минуле.

При цьому обраний метод приватизації фактично визначив моделі постприватизаційної поведінки підприємств на фондовому ринку. Для першого етапу сертифікатної приватизації це – концентрація власності шляхом купівлі цінних паперів у міноритарних акціонерів; для другого етапу (за грошові кошти) – максимальне закриття компанії, експлуатація внутрішніх ресурсів або ресурсів «споріднених» фінансових установ, з мінімальним допуском «сторонніх» інвесторів.

До цього часу в Україні не створено достатніх стимулів для довгострокового розвитку бізнесу. Тому економічний розвиток, участь в міжнародному розподілі капіталу, інвестиційна активність цілковито залежать від кон’юнктури та цінової динаміки на світових сировинних ринках.

У сучасних умовах вітчизняний ринок акцій не став важливим механізмом залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, що унаочнено у таблиці.

Аналіз даних таблиці дозволяє зробити наступні висновки:

· істотну питому вагу займають емісії, які жодним чином не пов’язані з реальним надходженням коштів на підприємство (в межах 50-60 %);

· закриті акціонерні товариства проявляють набагато вищу емісійну активність на ринку акцій на відміну від відкритих акціонерних товариств, для яких існує реальна загроза «ворожого» поглинання;

· спостерігається невідворотне ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Гапонюк Богдан
аспірант кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org