Якість корпоративного управління та інформаційна відкритість акціонерного товариства: вплив на ринкову вартість його акцій


Автором проаналізовано вплив рівня якості корпоративного управління на ринок акцій акціонерного товариства, досліджено світовий досвід щодо розкриття інформації на розвинених ринках цінних паперів, та на цій основі зроблено висновки стосовно необхідності мінімізації негативного впливу на ринок неякісного корпоративного управління через підсилення регуляторного впливу на систему розкриття інформації, в тому числі і в Україні.

Постановка проблеми

Побудова будь-якої моделі прогнозування ринкової вартості фінансового активу на ринках, що розвиваються, зіштовхується із проблемами системного характеру, які породжуються зовнішнім середовищем й умовами функціонування ринку всередині країни. Одним із базових понять, яке об’єднує в собі численні фактори, що характеризують ефективність національного ринку, є корпоративне управління. Якість корпоративного управління у акціонерному товаристві досить сильно впливає на розвиток подій на ринку його акцій. Проте визначення впливу якості корпоративного управління на ринок акцій товариства у комплексі інших факторів майже не підлягає математичному описанню. Здебільшого аналітики здатні оцінити вже існуючий рівень корпоративного управління за минулими ознаками, у майбутньому зміни якості залишаються непередбачуваними. У зв’язку з цим виникла необхідність дослідження впливу якості корпоративного управління в конкретному акціонерному товаристві, зокрема такої її важливої складової, як рівень інформаційної відкритості на стан ринку цінних паперів цього товариства, а саме на ринкову вартість його акцій, що і є метою даної статті.

Аналіз останніх досліджень

Сьогодні дослідження питань, присвячених корпоративному управлінню, є предметом розвідок великої кількості як окремих науковців, так і колективів установ та організацій по всьому світу, що працюють на фінансовому ринку. Проте поки що недостатньо вивченим залишається питання впливу якості корпоративного управління в окремій компанії на ринкову вартість її акцій. І хоча навіть регулятори фінансового ринку в країнах з розвиненим ринком цінних паперів почали останнім часом працювати над цією проблемою, проте поки що не вироблено єдиного чіткого механізму її подолання. Сьогодні навіть досить розпливчастим залишається саме визначення терміну «корпоративне управління». Наприклад, Задихайло Д.В., Кібенко О.Р. і Назарова Г.В. визначають корпоративне управління як сукупність юридичних, економічних організаційних норм і правил, у рамках яких функціонує корпорація і на базі яких відбуваються взаємовідносини між усіма учасниками [1, с.9]. Таке визначення носить комплексний характер, але не дає уявлення про ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Шапран Наталія
здобувач кафедри фінансів КНЕУ, асистент кафедри міжнародної економіки КЕІ КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org