ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИСпрямування державної політики на посилення боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму і, разом з тим, відсутність гармонізації чинного законодавства та нечіткість визначень, що містяться у різних нормативних актах, призводять до виникнення проблем, які завдають клопоту професійним учасникам ринку цінних паперів та фахівцям. Так, за результатами аналізу вексельного законодавства, проведеного фахівцями Асоціації українських банків, виявлено понад 30 законодавчих проблем, що стосуються вексельного обігу.

Однією з найголовніших сфер державного регулювання вексельного обігу є внесення змін до законів та нормативних актів для приведення їх у відповідність до Женевських вексельних конвенцій 1930 p., вдосконалення процедур проведення операцій та їх бухгалтерського обліку та ін. Зокрема, актуальною проблемою є здійснення фінансового моніторингу операцій з векселями, якщо на них вчинено бланковий індосамент. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне, на підставі аналізу норм чинного в Україні законодавства, викласти відповідні висновки та пропозиції, керуючись практичним досвідом.

За Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», який набрав чинності з 12 червня 2003 року, в Україні запроваджено систему фінансового моніторингу. Дана система передбачає здійснення моніторингу фінансових операцій клієнтів суб’єктами первинного фінансового моніторингу та інформування про проведені фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, Державного Департаменту фінансового моніторингу.

У статті 11 цього Закону до переліку фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, крім інших, віднесено проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не розміщеними в депозитаріях [1]. Тут у багатьох суб’єктів первинного фінансового моніторингу виникає питання, чи слід відносити операції з векселями, які містять бланковий індосамент, до тих, що підлягають фінансовому моніторингу.

У пункті 1.2 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого Постановою правління Національного банку України від 16.12.02 №508 визначено, що у разі, якщо вексель містить бланковий індосамент, він стає цінним папером на пред’явника [2]. Багато професійних учасників ринку цінних паперів та фахівців вважають дану норму НБУ або такою, що стосується лише комерційних банків, або такою, що не відповідає положенням чинних законів [3].

З нашої точки зору, подібні позиції є помилковими та недостатньо обґрунтованими. Хоча беззаперечним є той факт, що низка чинних законів та запропонованих законопроектів вимагають доповнень чіткішими нормами та визначеннями. Такий концептуальний підхід потребує роз’яснення.

Більшість професійних учасників, зокрема торгівців цінними паперами, дотримуються думки, що вексель не може виступати ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Птащенко Ліана
доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського державного національного технічного університету
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org