Основні напрями формування рекламної політики страхової компанії


Проведено аналіз рекламної діяльності страховиків, визначені основні етапи формування ефективної політики страхових компаній в даній сфері

Ефективний розвиток страхової компанії та формування її позитивного іміджу у суспільстві, ціленаправлений вплив на страховий ринок та клієнтів, формування попиту на страхові послуги та відповідність страхової послуги очікуванням споживача і т.д. – на сьогодні неможливе без ефективної рекламної кампанії, яка є однією з найважливіших складових побудови діяльності будь-якого виду бізнесу.

Рекламна політика є невід’ємною складовою маркетингової стратегії страхової компанії. Маркетингова стратегія визначає, як будуть використовуватись маркетингові інструменти та методи впливу на споживачів за чотирма напрямками (товар, ціна, просування, розподіл). По суті, на цьому етапі відбувається перехід від дослідження ринку до визначення чітких засобів досягнення успіху на обраному його сегменті.

У межах маркетингового комплексу відбувається вироблення конкретних політик – товарної (асортимент, сервіс), ціноутворення (ціни, знижки, розрахунки), просування (реклама, РR), розподілу (географія, канали збуту).

Вагу кожного з елементів маркетингового комплексу важко переоцінити чи порівняти. Найважливіше, що жоден з них не повинен бути упущений на шляху побудови ефективної ринкової діяльності компанії.

Водночас відзначимо, що одним з головних способів зовнішнього впливу на ринок, підвищення його лояльності до пропонованих компанією продуктів та активізації попиту на них є рекламна діяльність компанії. Відтак рекламне планування посідає важливе місце в розробці маркетингового комплексу та маркетинговій стратегії в цілому.

Як свідчать наші дослідження, лише невелике коло страховиків-лідерів ринку в Україні мають ефективно побудовану рекламну компанію. Більшість страхових компаній не мають і не провадять ціленаправленої політики в цій сфері.

Страховий маркетинг як самостійний напрямок виник відносно недавно в економічно розвинутих країнах в 70-х роках минулого століття. В Україні (в Росії також) він перебуває на початковому етапі свого розвитку.

Питаннями дослідження даної тематики займались такі відомі вчені як Маренков Н.Л. та Косаренко Н.Н. [1], Кургин Є.А. [2], Д. Бланд [3], Мойсеєва Н.К., Конішева М.В. [4] та багато інших.

Недостатнє вивчення страхового мар­кетингу та відповідно і рекламної стратегії страховиків можна пояснити, на нашу думку, тим, що вітчизняний ринок страхування ще не перейшов до широкого впровадження маркетингових процедур, немає в достатній кількості і рекламного досвіду. Крім того, маркетингові підходи до організації розробки та збуту страхової продукції іноземних страховиків на ринку також відсутні.

У зв’язку з цим для українського страхового ринку досить важливим є питання дослідження саме маркетингової стратегії. Враховуючи об’ємність дослідження, в даній статті ми проведемо аналіз планування рекламної діяльності ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Фурман Василь
доцент кафедри страхування Київського національного економічного університету
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org