Стимулююча роль податкової політики в Україні


Проникнення впливу податків відбулося в кожну сферу людського буття та виходить далеко за межі суто економічних відносин. Податки заторкують кожного громадянина, незалежно від його соціального та майнового статусу, оскільки вони є одним із найважливіших інструментів державного втручання в економіку. Питання оптимізації податкової політики – одне з найскладніших в науковому осмисленні категорії «податки». Ця складність пояснюється не тільки багатогранністю самої категорії, а й тим, що практично оподаткування знаходиться на перетині інтересів та цілей багатьох суб’єктів, при чому за своїми цілями досить антагоністичними.

Розбудова вітчизняної економіки на ринкових засадах, забезпечення економічної безпеки та незалежності неможливі без оптимальних податкових відносин. Особливості розвитку ринкових відносин в Україні в перше десятиріччя незалежності обумовили першочерговість і створення фіскальних відносин, які б задовольняли потреби держави. Однак це призвело до певних диспропорцій та перекосів у визначальних елементах економічної політики – податковій, бюджетній, приватизаційній.

На сучасному етапі головне завдання, що стоїть перед науковцями та практиками, – визначення науково обґрунтованих напрямів розвитку національної податкової системи з метою забезпечення стійкого зростання економіки держави.

Податки та податкова система вже кілька століть перебувають у центрі уваги науковців – від А. Сміта та

Д. Рікардо до Р. Коуза та Дж. Б’юкенена. Представники сучасної вітчизняної економічної школи В. Геєць, В. Федосов, В. Суторміна, Л. Андрущенко, О.Романенко, А. Крисоватий, В. Мельник у своїх працях досліджують варіанти розбудови національної податкової системи, шляхи її оптимізації з врахуванням зарубіжного досвіду.

Економічна ситуація в Україні протягом 2000–2004 рр., здавалося б, дає обґрунтовані підстави для оптимізму, оскільки спостерігалось зростання основних соціально-економічних показників (табл. 1).

Збільшення ВВП, промислового виробництва, реальної заробітної платні досить часто використовуються в Україні як свідчення ефективності державної економічної політики (насамперед, політичними силами, що знаходяться при владі). Не піддаючи сумнівам важливість та цінність зростання цих показників, зазначимо, що в наукових колах ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Волков Євген
аспірант КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org