Методика проведення розрахунку та аналізу пропозиції грошової маси в УкраїніАнотація. У статті розглядається одна з проблем системи безготівкових розрахунків – проблема пропозиції грошових коштів. На основі статистичних даних НБУ здійснено розрахунок пропозиції грошей та дано аналіз економічної ситуації, що може скластися в економіці України під впливом політики.

В умовах ринкових відносин визначення кількості грошей – надзвичайно складне завдання. Це пояснюється тим, що в сучасній економіці різні види активів одночасно виконують (в якійсь мірі) усі основні функції грошей (засіб обігу, міра вартості, засіб нагромадження).

Все це дає підстави для того, щоб провести чітку межу між власне грішми та іншими ліквідними активами.

Основна частина. Залежно від можливості одночасного використання різноманітних видів грошових коштів виділяють кілька грошових агрегатів, що є показником обсягу та структури грошової маси (табл. 1).

Крім того, Національний банк визначає показник, який називається грошовою базою, що включає суму готівки, емітованої Національним банком, та залишків коштів комерційних банків на їх рахунках у Національному банку. Емітовані Національним банком гроші називають базовими грошима, бо вони не беруть участі у кредитному банківському обороті та додатково не збільшують масу грошей в обігу. Водночас вони слугують ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Жук Л.
ст. викладач кафедри банківської справи КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org