Реалізація довгострокової кредитно-інвестиційної стратегії банківської установи


У статті розглядаються питання, пов’язані з довгостроковим кредитуванням промислових підприємств та їх інвестиційною привабливістю.

Постановка проблеми. Аналізу банківської діяльності та його впливу на розвиток промисловості в умовах трансформаційних процесів структурної перебудови економіки країни присвячено чимало наукових праць. Відмінною рисою даної статті є: системність аналізу, визначення стратегії планування банківської діяльності та вплив кредитування на розвиток промисловості в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останніх наукових роботах провадиться аналіз інвестиційного потенціалу банківської системи у промисловому секторі економіки. Однак аналіз діяльності промислових підприємств та неповернення боргових зобов’язань підприємств і, як наслідок, дестабілізації взаємин банків і промисловості не представлений у концептуальну програму економічного розвитку країни.

Тому у статті в прикладному аспекті розглядаються взаємини кредиторів і позичальників в умовах трансформації економіки країни.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на численні публікації щодо банківської діяльності з промисловим сектором, в них на недостатньому рівні опрацьована взаємозалежність кредитно-інвестиційної і депозитно-акумуляційної стратегій та особливості їхньої реалізації в умовах становлення ринкових відносин.

Мета статті. З наукового дослідження можна одержати уявлення про стратегію використання методів та інструментів кредитної діяльності банку з промисловими підприємствами та застосування економіко-математичних методів взаємного узгодження інтересів.

Виклад основного матеріалу дослід­ження.

Реальне втілення банківських кредитно-інвестиційних стратегій безпосередньо пов’язане з загальними проблемами функціонування економіки держави, що розглядається. Це цілком справедливо і для України, що стає на шлях становлення ринкових відносин. До числа загальних проблем розвитку української економіки перехідного періоду відносяться внутрішня макроекономічна стабілізація, подолання кризи банківської системи країни, забезпечення умов для розвитку ефективних банків, створення сприятливого інвестиційного клімату для українських підприємств та інтеграційні аспекти впливу економіки і банківського співтовариства закордонних країн.

У даній роботі не ставиться завдання аналізу цих проблем. Вони досить добре висвітлені в літературі (див., наприклад [6]). Важливо проаналізувати результат їхнього комплексного впливу на особливості кредитно-інвестиційної стратегії в умовах перехідного періоду. Наведемо найбільш важливі з них.

1. Обмеженість джерел і складність способів формування кредитних ресурсів (суттєво пов’язані з особливостями реалізації депозитно-акумулятивної стратегії). Банки тривалий час ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Любунь Олександр
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів підприємства КНЕУ
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org