Диверсифікація фінансових інструментів на іпотечному ринку УкраїниІпотечне кредитування в сучасних умовах розвитку економічних відносин в Україні є одним з найбільш мобільних сегментів фінансового ринку. На сьогодні на довгострокові фінансові ресурси спостерігається значний попит, особливо помітний у сфері довгострокового кредитування фізичних та юридичних осіб.

Відтак існує потреба удосконалення теоретичних і практичних основ функціонування ринку іпотечного кредитування як складової ринку фінансових послуг. Розвиток іпотечного кредитування в Україні досліджують такі українські вчені як Євтух О.Т., Кручок С.І., Паливода К.В., Кірєєв О.І. та інші. В той же час, через певні об’єктивні причини, підходи до класифікації фінансових інструментів ринку іпотечного кредитування розроблені ще недостатньо.

Постановка задачі. Основним завданням даної статті є представлення класифікації та узагальнення теоретичних основ застосування фінансових інструментів іпотечного ринку в Україні, а також розробка пропозицій щодо удосконалення практики їх використання.

Ринок іпотечного кредитування використовує як безпосередньо фінансові, так і додаткові інструменти. Основна їх частина є інструментами залучення коштів на фінансування та рефінансування іпотечних кредитів, використання іпотечної застави, страхування іпотечних кредитів, а також регулювання попиту та пропозиції на іпотечному ринку. Деякі з інструментів ринку іпотечного кредитування обертаються також на страхових і фондових ринках.

Дослідження та аналіз існуючих фінансових інструментів ринку іпотечного кредитування показали, що їх доцільно класифікувати, беручи за ознаку механізм акумулювання та перерозподілу іпотечного капіталу, який відображає процеси залучення, використання, перерозподілу і регулювання фінансових ресурсів, а також мінімізації ризиків на ринку. Таким чином, використавши цю ознаку як визначальну, фінансові інструменти можна класифікувати у такі групи:

· ощадно-позичкові інструменти;

· інструменти фондів фінансових ресурсів;

· інструменти рефінансування іпотечних кредитів;

· інструменти регулювання залучення фінансових ресурсів.

До ощадно-позичкових інструментів належать депозити та контрактні цільові заощадження.

Традиційна модель фінансування іпотечних кредитів спирається на залучення депозитів вкладників. Установа приймає заощадження від населення та юридичних осіб і надає кредити. Для такого способу фінансування іпотечних кредитів краще за все підходять довгострокові депозити. В структурі депозитів українських банків частка довгострокових вкладів складає 35% [1].

Крім комерційних банків залученням депозитів на фінансування іпотечних кредитів займаються ощадні банки і спеціалізовані установи, що фінансують придбання житла і надають іпотечні кредити.

Існують спеціальні програми цільових депозитних вкладів зі строком 5-7 років, які по завершенні цього терміну можуть бути ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Бублик Євген
аспірант Інституту економіки та прогнозування НАН України
©  2001 - 2023  securities.usmdi.org