Особливості формування фінансових потоків транснаціональних корпорацій


Дана стаття присвячена огляду фінансових потоків суб’єкта міжнародних економічних відносин ТНК, в якій розглянуті та представлені основні особливості формування фінансових потоків, що притаманні саме ТНК. Також проаналізовано існуючу ситуацію та запропоновано нову класифікацію фінансових потоків ТНК, яка повною мірою охоплює можливі їх різновиди.

Ключові слова. Транснаціональні корпорації, фінансові потоки, класифікація фінансових потоків.

Актуальність. На сьогоднішній день фінансові відносини ТНК, а саме сукупність фінансових потоків, охоплюють практично все сфери діяльності корпорації. Перш ніж розглядати фінансові потоки ТНК, потрібно визначитися із самим поняття «транснаціональна корпорація». ТНК являє собою єдине економічне угруповання підприємств різної державної належності, що здійснюють свою діяльність, керовану з єдиного центру на території кількох країн на основі національного законодавства. У зв’язку з тим, що інтереси учасників корпорації, які є в основному більш-менш відособленими юридичними особами зі своїми локальними економічними завданнями та інтересами, погоджуються, об’єднуються у процесі формування, розподілу та використання, насамперед, доходів, слід зосередити увагу на масштабності, різноманітності та складності грошових відносин. Сукупність доходів членів корпорації (разом та з врахуванням витрат) утворює фінансові потоки, у результаті руху яких відбувається формування фінансових ресурсів усіх учасників корпорації.

Такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені як О.В. Білоус, Т. Вахненко,

П. Вернон, А. Гропеллі, Д. Деніелс, Р.Кавес, Г.М. Климко, Д.Г. Лук’яненко, О.Л.Михайлюк, С.В.Мочерний,

Е. Ніхтбахт, Ж.Перар, С. Огнівцев,

І.С. Пивоваров, О.В. Плотников, Л. Радеба, О.І. Рогач, М. Россі, Ф.Р. Рут, К.А. Семенов, А. Торнел, Т.С. Шеремет, М. Швайка, А.С. Філіпченко,

С.О. Якубовський та ін., виклали свої думки щодо участі транснаціональних корпорацій у світовій фінансово-економічної системі, а також присвятили багато уваги дослідженню особливостей формування та руху фінансових потоків ТНК.

Постановка задачі. Основні завдання даної статті полягають у визначенні поняття «фінансовий потік» з урахуванням сучасного стану міжнародних економічних відносин; розгляді особливостей формування фінансових потоків ТНК та факторів, що впливають на їх утворення; представленні повної класифікації фінансових потоків ТНК, приймаючи до уваги постійні зміни в світовому фінансовому середовищі.

Викладення основного матеріалу. Поняття «фінансовий потік» можна розглядати як сукупність фінансових ресурсів, що циркулюють як всередині системи, так і між системою та зовнішнім грошовим середовищем. Деякі автори використовують термін «фінансові потоки» як синонім до взагалі «фінансів» економічних агентів. Так у проекті Концепції фінансової безпеки України, підготовленій за дорученням Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при РНБОУ (розробники: Барановський О.І., Блащук Ю.О., Пузяк М.І., Новошинська Л.В., Резнікова О.О., Романченко О.В., Стасюк Ф.Ф., Фещенко В.В.) використано наступне визначення: «Ринкові фінанси (фінансові потоки) – відносини в сфері ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Дубчак Ірина
аспірант кафедри «Міжнародні фінанси» КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org