Єврооблігації – шлях до залучення іноземних інвестиційАктуальність проблеми. Проблема залучення іноземних інвестицій залишається на сьогодні досить актуальною для багатьох країн, ринкова економіка яких перебуває в стані розвитку. Україна не є винятком. Залучення інвестицій для потреб українських компаній є наслідком виникнення нових можливостей на внутрішньому та зовнішньому ринках, які вимагають значних капіталовкладень. При цьому все більше уваги приділяється використанню найбільш оптимальних шляхів залучення іноземних інвестицій. Одним із таких шляхів є випуск і продаж єврооблігації.

Постановка задачі в даному випадку включає дослідження єврооблігацій як інструменту залучення іноземних інвестицій, їх видів та принципів обертання на ринку.

Результати дослідження. Єврооблігації (євробонди) є цінними паперами, деномінованими у валюті, відмінній від валюти країни емітента, що розміщуються за допомогою синдикату андеррайтерів серед іноземних інвесторів, для яких така валюта, як правило, також є іноземною.

Євробонди випускаються на ринку, що перебуває поза зоною впливу монетарних регуляторів тієї країни, у валюті якої він номінований. Обіг євробондів на ринку визначений Директивою ЄС (EU Prospectus Directive 89/128), згідно з якою єврооблігації:

· повинні бути розміщені синдикатом андеррайтерів, принаймні два з яких мають зареєстровані представництва у різних країнах;

· мають розміщуватися в значних обсягах в одній або більше країнах, відмінних від тієї, де зареєстрований емітент;

· первісне розміщення облігацій має відбуватися тільки через кредитні або фінансові інститути.

Єврооблігації є борговими цінними паперами, що підтверджують зобов’язання емітента сплатити їхню номінальну вартість у визначений термін та відсотки за визначеною процентною ставкою.

Єврооблігації випускаються та обертаються за межами країни емітента. При цьому члени синдикату андеррайтерів беруть на себе відповідальність щодо відповідності розміщення єврооблігацій законодавству країн інвесторів.

Передумовою для виходу на ринок єврооблігацій є отримання кредитного рейтингу одного з всесвітньо визнаних рейтингових агентств (наприклад, «Standard & Poors» або «Moody’s Investors Service»), що є дуже важливим, оскільки рівень рейтингу визначає здатність емітента своєчасно розрахуватися за борговими зобов’язаннями, а також ризики інвесторів при інвестуванні власних коштів. Сам факт позитивного рейтингу країни значно розширює можливості щодо залучення інвестицій, підвищує ліквідність облігацій країни як суверенного емітента, а також облігацій муніципальних та корпоративних емітентів цієї країни. Принаймні, потенційні інвестори можуть орієнтуватися на оцінку незалежних і неупереджених експертів щодо платоспроможності того чи іншого емітента. Рівень рейтингу визначає відсоткову ставку за єврооблігаціями – чим нижче рейтинг, тим вище ставка дохідності за єврооблігаціями, і навпаки.

Що стосується України, то в 2003 р. міжнародні рейтингові агентства «Standard & Poors» та «Moody’s Investors Service» підтвердили рейтинг довгострокових позик України на рівні відповідно «В» і «В2» зі стабільним прогнозом.

Серед чинників, що сприяли підтриманню міжнародного кредитного рейтингу України, можна назвати певні позитивні макроекономічні процеси ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Бутняров Антон
аспірант кафедри фінансів підприємств КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org