Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми формування активів та розвитку інвестиційної діяльності НПФ


Розвиток пенсійних систем в країнах світу сьогодні доводить, що наявність накопичувального рівня пенсійної системи є свідченням стабільності системи в цілому та додаткових гарантій соціально-економічного захисту громадян відповідної країни. Наявність в складі накопичувального рівня пенсійної системи недержавних пенсійних фондів, в свою чергу, дозволяє оцінювати рівень незалежності пенсійних накопичень громадян від політичних ризиків, притаманних державній системі пенсійного забезпечення.

В той же час запровадження накопичувального рівня пенсійної системи (як державного, так і недержавного) створює передумови формування в економіці країни значного обсягу довгострокових пенсійних накопичень, які потребують ефективного інвестування з метою убезпечення від ризиків втрат та знецінення. Так, наприклад, у 2005 р. Сполучені Штати Америки нагромадили найбільшу суму пенсійних активів – еквівалент більше ніж 160% ВВП (з якого 93,8% становлять пенсійні фонди). Загальна сума накопичених пенсійних активів у 2005 році перевищила 100% ВВП також в Ірландії, Норвегії, Данії і Японії [1, с.2].

У свою чергу протягом минулого десятиліття багато країн Центральної й Східної Європи почали формувати й просувати послуги недержавних пенсійних фондів як важливу ланку нової пенсійної системи. На думку експертів, пенсійні активи на ринках пенсійних послуг, що перебувають на стадії становлення, у майбутньому будуть швидко збільшуватися. Про це свідчать зокрема показники зростання пенсійних активів у цих країнах (наприклад, у Чеській Республіці пенсійні активи з 2001 по 2005 р. виросли з 1,4 мільярда доларів США до 5,0 мільярда (4% до ВВП), в Угорщині – з 2,1 мільярда доларів США до 9,3 мільярдів (3,9% до ВВП), і в Польщі – з 4,6 мільярдів доларів США до 26,3 мільярда (9% до ВВП). [1,с.4; 2, с.4]

Пенсійна система України сьогодні також перебуває в стадії реформування. З 2003 р. почалося формування недержавного накопичувального рівня вітчизняної пенсійної системи, а з березня 2005 р., до пенсійних фондів, створених згідно з прийнятим у 2003 р. Законом [3], почали надходити перші пенсійні внески.

Дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів (НПФ) на ринку фінансових послуг України в спеціальній економічній науковій літературі сьогодні здебільшого стосуються загальних питань інвестиційної діяльності та державного регулювання в цій сфері (зокрема, слід відмітити роботи А.Федоренка, Д.Леонова, Н.Ковальової, О.Ткача, В.Яценко та інш.). Узагальнений аналіз показників практичної діяльності НПФ з 2005 р. здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг) [4].

Практичним завданням цієї статті є аналіз динаміки показників ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Леонов Дмитро
к.е.н., професор, Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org