Об’єктний підхід при створенні тестової системи оцінки знань


Підприємства різноманітних форм діяльності, що працюють на фондовому ринку, для оцінки фахових знань своїх співробітників використовують сучасні тестові комп’ютерні системи. Якість цих систем та функціональні можливості залежать від ідеології та системного підходу до їх створення. Одна з таких систем — багатофункціональна система тестування «Multitest». При її проектуванні необхідно було враховувати багато факторів, що притаманні вже існуючим системам і відрізняють їх від тих, що проектуються.

Порівняння існуючих тестових систем оцінки знань і вибір підходу для подальшого випрацювання необхідної створюють умови поділення на групи за такими ознаками:

– локальна чи мережева система;

– технології, на базі яких створена система;

– середовище, в якому може працювати система (ОС, необхідне додаткове ПЗ);

– однокористувацька чи багатокористувацька;

– кількість предметів і тестів;

– можливість різних типів вибору відповідей;

– зручність інтерфейсу;

– можливості отримання статистики.

У процесі аналізу було відібрано декілька існуючих систем (додаток – таблиця 1), які відповідали вищеназваним критеріям.

Створення структури системи,

функціональні модулі та технологія використання

У основу побудови системи тестування знань «Multitest» було покладено об’єктно-орієнтовану методологію створення складних систем, яка передбачає розбиття предметної області на окремі об’єкти і розробку динамічних та функціональних моделей кожного з них. Так, система «Multitest» складається з функціональних модулів тестування та адміністрування. Кожний з цих модулів являє собою об’єкт зі своїм власним інтерфейсом.

Модуль адміністрування, в свою чергу, поділяється на частини для контролю та адміністрування самої системи тестування.

Тестування починається із входу в систему. Слухач вводить свій особистий номер документа, після чого відбувається запит у базу даних (рис. 1).

Якщо інформація про слухача була раніше додана, на екрані з’явиться форма перевірки (рис. 2). У випадку, якщо слухач ввів неправильний номер документа, є можливість повернутися і виправити помилку.

Після цього, якщо є активні тести, слухач має можливість вибрати потрібний за списком (рис. 3).

Тест вибрано, автоматично формується варіант і після натискання на кнопку «почати тест» (рис. 4) з’явиться список запитань (рис. 5) і почнеться ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ОСВІТА

Бєгун Анатолій
кандидат економічних наук

Коноцера Антон
аспірант кафедри інформаційного менеджменту КНЕУ

Шкоденко Т.В.
магістрант
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org