Прямі іноземні інвестиції в економіку України в контексті сучасних світогосподарських трендів


Глобальне переміщення капіталу, маючи екснаціональну мотивацію, залежить, насамперед, від готовності країн з високими темпами економічного зростання залучати і раціонально використовувати інвестиційні ресурси, що акумулюються на світовому ринку. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в його структурі відбуваються істотні зміни. Зокрема, якщо на початку 1990-х років основними формами експорту капіталу в країни, що розвиваються, та країни з перехідними економіками були міжнародна технічна допомога та міжнародні банківські кредити, то з середини 90-х швидкими темпами зростають прямі іноземні інвестиції (ПІІ), стаючи основним джерелом зовнішнього фінансування країн– реципієнтів. Така тенденція, вочевидь, зумовлена економічною глобалізацією, що супроводжується відкриттям нових ринків з підвищеною зацікавленістю до них транснаціональних корпорацій (ТНК).

Потенційно Україна є інвестиційно привабливою країною, оскільки має природні і людські ресурси розвитку, значні резерви не вкладених заощаджень при місткому внутрішньому ринку споживання, унікальне геоекономічне становище, що мотивує глобальні інвестиційні проекти за її участю. Разом із тим, тривалий час за показниками ввозу ПІІ Україна позиціонується як країна-аутсайдер у світових та регіональних рейтингах, що актуалізує поглиблене дослідження даної проблеми, ключові аспекти якої висвітлено в наукових працях Б. Губського, О. Гаврилюка, Д. Лук’яненка,

О. Мозгового, В. Сіденка, Є. Панченка, П. Рогача, А. Філіпенка.

У контексті сучасних інноваційних перспектив розвитку проблематика інвестиційного клімату, іміджу та бренду України стає однією з найбільш

актуальних як у теоретичному, так і в практичному контекстах.

1. Світові інвестиційні тренди.

Сучасна світова динаміка ПІІ з ряду загалом об’єктивних причин має хвилеподібну форму. Так, у 2005 р. між ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Єна Ігор
асистент кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org