Характеристика ефективності використання різних джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні


Загальновідомою є теза про інвестиції як основу економічного зростання. Незважаючи на гострі економічні дискусії з приводу природи та впливу інвестицій на економічний розвиток країн та територій, заперечувати їхню основоположну роль у якісній та кількісній зміні світового господарства не можна. Історичний досвід показує, що тільки через інвестиційні процеси є можливим розвиток глобалізації.

Починаючи із здобуття незалежності, в Україні не раз декларувалися принципи інвестиційного шляху розвитку національної економіки. Існує ціла низка різноманітних програм, затверджених на найвищому державному рівні, які спрямовані на створення сприятливого інвестиційного клімату, захист інвестицій та інвесторів. Утім є всі підстави говорити про їхню низьку практичну спрямованість, що знаходить своє відображення в моральному та фізичному старінні основних фондів, численних корпоративних конфліктах, недосконалій державній регуляторній політиці.

Розвиток приватної власності, приватизація, проблеми щодо наповнення державного та місцевого бюджетів значно вплинули, насамперед, на джерела фінансування капітальних вкладень. Гегемонія державного бюджету в цій сфері закінчилася разом з розпадом СРСР, а суб’єкти господарювання об’єктивно мали орієнтуватися на інші джерела фінансування.

Така зміна пріоритетів знайшла відображення у численних науково-практичних роботах, присвячених інвестуванню, в тому числі капітальним інвестиціям. Це праці А. Гальчинського, А. Пересади, Т. Майорової, О. Барановського, І. Бланка, І. Бондарчук, В. Кравченка, К. Паливоди, В. Поляченка, О. Притикіної, Ю.Стасюк, О.Щипанової, Ю. Аніскіна. Однак, незважаючи на значну кількість робіт, програм та концепцій, широке коло питань фінансування інвестицій залишається недостатньо розкритим. Насамперед, це питання ефективності різних джерел фінансування – капітальних інвестицій – більшість дослідників, як правило, орієнтуються на аналіз одного з джерел, залишаючи поза увагою існуючі альтернативи. Мета цієї роботи обґрунтування та вирішення цієї важливої з практичної точки зору проблеми.

Насамперед, зазначимо, що для цілей нашого дослідження послуговуватимемося визначенням капітальних інвестицій, зафіксованим у Інструкції щодо складання форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції «Звіт про капітальні інвестиції» та № 1-інвестиції «Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)». Цією Інструкцією визначено, що до капітальних інвестицій належать інвестиції в основний капітал ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org