Авіаційні альянси в глобальній конкурентній моделі ХХІ століттяВступ

Швидкі зміни у світовій економіці вже зараз охоплюють фактично всі сектори національного господарства неминуче підштовхуючи вітчизняних товаровиробників до інтеграції з провідними міжнародними альянсами, які з одного боку сприяють підвищенню глобальної конкурентоспроможності компаній через їх більшу захищеність і можливість кооперування з собі подібними, з другого боку – збільшують ризик в разі розвалу самого інтеграційного утворення, адже взаємозалежність партнерів по бізнесу при цьому зростає у декілька разів. Ці зміни відбуваються доволі швидко, а відтак успішна раніше компанія, надійність якої ні у кого не викликала сумнівів починає швидко банкрутіти, ставлячи під сумнів не тільки свою ділову репутацію, а й своїх партнерів, тягнучи їх за собою у прірву. Найбільш глибоко це відчув на собі авіаційний транспорт, стрімка конгломерація якого у 90-х роках ХХ століття підштовхнула бувших конкурентів до об’єднання у великі групи, які відтепер вже вважали за мету послідовну оптимізацію структури авіаперевезень, зробивши таким чином стиковки рейсів максимально прив’язаними одне до одного. Тим не менше ризик при цьому не тільки не зменшився, а й в окремих випадках значно зріс.

Напривеликий жаль дослідження ефекту «злипання» в сучасній міжнародній економіці та в економіці авіаційного транспорту поставлене ще не на належний рівень, тобто цю ситуацію можна характеризувати таким чином: наука відстає від практики життя, а мусила б її випереджати. Тим не менше в сучасній літературі можна всеж-таки виділити окремі праці науковців, переважно західних, які докладно вивчають цю тематику. До них слід віднести статті та монографії C.Cacteles1 (2000), P.Forsyth2 (1998), H.Johnson3 (2003), E.Pels4 (2001), D.Starkie5 (2000) та деяких інших.

Тим не менше, поки що бракує чітких прогнозів розвитку авіаційних альянсів, оцінки їхнього конкурентного рівня та ідентифікації напрямів подальшої коінтеграції глобальних перевізників. Таким чином, виявлення особливостей сучасної глобалізації авіаційних перевезень та зумовлених нею формування конкуруючих світових альянсів становить основну мету цієї статті, яка може бути реалізована за допомогою відповідних завдань, що спрямовані на з’ясування суті авіаційних альянсів, напрямів їхньої інтеграційної діяльності, виявлення тенденцій розвитку та гармонізації інтересів. Конче важливими слід вважати й те, що сучасний процес консолідації авіаційних компаній можна представити також як майбутню перспективу глобальної економіки, в якій можливість укладання монополістичних чи олігополістичних угод між основними акторами різко ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Чужиков Віктор
д.е.н., професор, проректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org