Кредиторська заборгованість і її роль у формуванні капіталу підприємства


В статті розглядається сутність кредиторської заборгованості, її особливості, відмінності від кредитів, управління кредиторською заборгованістю.

Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства завжди потребує достатності капіталу. Ресурси, які формують капітал підприємства виступають джерелом реалізації управлінських рішень. Їх недостатність знижує ефективність управлінських рішень. Для більшості підприємств основним джерелом формування фінансової структури капіталу виступає власний капітал. Але діяльність підприємства неможлива без використання позикових ресурсів. Зважене використання позикових ресурсів сприяє підвищенню рентабельності власного капіталу, але може негативно впливати на фінансову стійкість підприємства. Тому використання позикових коштів є важливим питанням для кожного підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них, вибору джерел та обсягів залучення.

Виклад основного матеріалу. Кредиторська заборгованість, яка знаходиться в розпорядженні підприємства є специфічним джерелом формування позикового капіталу. Вона виникає в результаті того, що певна частина грошових коштів тимчасово затримується в господарському обороті, тобто підприємство несвоєчасно виконує свої фінансові зобов’язання.

На вітчизняних підприємствах кредиторська заборгованість займає стійкі позиції у фінансуванні поточної діяльності і в останні роки продовжується її зростання. Це свідчить про нестійку ситуацію у фінансуванні реального сектора економіки. Якщо сума кредиторської заборгованості в 2000 р. дорівнювала 305135 млн.грн., в 2005 р. ЇЇ сума збільшилась до 545106 млн.грн., а в 2008 р. до 1181141 млн.грн. її зростання свідчить про нестійку фінансову ситуацію у фінансуванні реального сектора економіки.

Наявність кредиторської заборгованості у підприємства суттєво впливає на забезпечення оборотними коштами. Повільні розрахунки по її погашенню надають підприємствам додаткову можливість короткострокового фінансування. Підприємства в більшості випадків самостійно вирішують питання щодо обсягів, строків і форми платежів постачальникам. Що стосується розрахунків з бюджетом і банками підприємства намагаються виконувати свої фінансові зобов’язання, оскільки це пов’язано з застосуванням штрафних санкцій за порушення як строків так і обсягів платежів. Тому наявність кредиторської заборгованості свідчить про те, що підприємства свої фінансові труднощі перекладають перш за все на своїх постачальників.

Кредиторська заборгованість є простим і дешевим джерелом фінансування діяльності підприємства. І тому в останні роки її питома вага в позикових ресурсах поступово збільшувалася в порівнянні з банківським кредитом. Це погіршувало фінансову стійкість вітчизняних підприємств. Значні суми кредиторської заборгованості сприяли збільшенню неплатежів і порушенню розрахунково-платіжної дисципліни.

Сучасний стан кредиторської заборгованості на підприємствах України характеризується наступними ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Потій Ванда
к.е.н., професор кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org