Щодо нарахування пені


Розвиток ринкових відносин в українському суспільстві зумовлює відповідну адаптацію законодавства, що регулює різні сфери життєдіяльності, зокрема корпоративні відносини. Такий прискорений темп нової для вітчизняного законодавства сфери призводить до відставання та вироблення практикою механізмів для усунення законодавчих прогалин.

Відсутність методології та системного бачення дивідендної реформи спричинили часті зміни у нормативному регулюванні корпоративних відносин, що в умовах економічної нестабільності та політичної боротьби призвело до формування неякісного корпоративного законодавства, яке у важливих аспектах не відповідає меті нормативного регулювання та потребам учасників корпоративних відносин.

За таких умов, обмежуючись темою статті, спробуємо висвітлити невелику частину проблеми, яка виникає на практиці та стосується нарахування пені за несвоєчасне сплачення коштів до державного бюджету.

У пункт 17 статті 2 розділу 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2009 рік віднесено частину чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності.

Згідно зі статтею 1 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до господарського суду мають право також звертатися державні та інші органи, фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності.

Для підтвердження актуальності цієї публікації розглянемо статті 59, 60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» на суму несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить не менше 50 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством «Укргаз-Енерго»), дивідендів на державну частку Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

На підставі статті 68 Закону контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження. Зокрема, на Фонд державного майна України покладено обов’язок здійснення контролю за справлянням платежів, які встановлені статями 59, 60 Закону.

Для детальнішого висвітлення теми статті та зв’язку із вказаним вище використовуватимемо умовності.

Держава Україна в особі Фонду державного майна України є власником, наприклад, 217 668 739 штук акцій статутного капіталу господарського товариства. Це повинно підтверджуватися випискою з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку з конкретною датою, приміром ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Комарницька Оксана
Головний спеціаліст-юрисконсульт Фонду державного майна України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org