Транснаціональні корпорації як впливові учасники сучасної економіки


У сучасній світовій економіці та господарстві окремих країн транснаціональні корпорації (ТНК, transnational corporation, TNC) відіграють надзвичайно важливу роль, виступаючи провідниками глобалізаційних процесів та підтверджуючи ефективність організації міжнародної підприємницької діяльність саме у формі ТНК, оскільки забезпечують оптимальне використання світових ресурсів і міжнародний обмін технологіями. Вагомою є їхня роль у світових науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках (НДДКР), оскільки: ними зареєстровано більш як 80 відсотків усіх існуючих патентів та за рахунок їхніх коштів профінансовано близько 80 відсотків усіх НДДКР [1]. Вкладаючи значні кошти в економіку тих регіонів, де здійснюють свій бізнес, ТНК зазвичай мають потужний вплив не тільки на господарство країн, але й на громадськість та політичне лобі. Особливо авторитетними гравцями вони є в економіці та політиці країн, що розвиваються. Якщо місцеве законодавство прихильніше ставиться до вітчизняних компаній, ТНК нерідко утворюють компанії з правами самостійних юридичних осіб; проявом цього процесу є, зокрема, створення офшорних компаній. З огляду на інтернаціональність діяльності ТНК, вони не могли бути ізольовані від сучасного глобального економічного спаду. Тому скорочення на 4,8% внутрішньо фірмових прямих іноземних інвестицій ТНК суттєво вплинуло на обсяги валового продукту країн, у яких вони розташовані, на їхні продажі та активи, а також рівень зайнятості [2]. Все перелічене є лише невеликою часткою підтвердження вагомості та важливості ТНК у розвитку сучасної економіки та аргументом актуальності даного дослідження.

У західній економічній літературі питанням, пов’язаним з діяльністю ТНК, присвячено чимало досліджень, у переважній більшості яких ці компанії розглядаються у зв’язку з їхньою роллю у розвитку міжнародних прямих інвестицій [3 – 8]. У межах Конференції ООН з питань торгівлі та розвитку (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) двічі на рік випускається журнал, що присвячений саме ТНК (Transnational Corporations Journal) [2]. У вітчизняній економічній літературі ґрунтовним дослідженням ТНК поки приділяється недостатньо уваги, тому метою цієї статі є узагальнений короткий огляд сутності та особливостей діяльності ТНК на сучасному етапі. У даній статті представлено матеріал про роль ТНК у сучасній економіці, їхню організаційну структуру, галузевий та територіальний розподіл, а також показники, що характеризують економіку цих компаній.

Історія виникнення транснаціональних корпорації сягає ХVII сторіччя, але найбільшого розвитку вони дістали після Другої світової війни. На сьогодні налічується близько 82 тис. ТНК, а кількість їхніх дочірніх структур досягла 810 тис. Обсяги експортних операцій цих дочірніх структур становлять більше третини світового експорту, а кількість зайнятих на підприємствах ТНК у 2009 році дорівнювала 77 млн чол. [2]. ТНК виробляють близько 50 відсотків світового обсягу промислової продукції та забезпечують більше 70 відсотків світової торгівлі, з яких 40 відсотків припадає на торгівлю між структурами самих ТНК. Деякі ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Рязанова Надія
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Київського національного економічного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org