КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ НА РИНКУ АНДЕРАЙТИНГОВИХ ПОСЛУГ


Сьогодні у світі спостерігається універсалізація банківських установ, що перетворилися на так звані «фінансові супермаркети», які забезпечують клієнта повним спектром послуг. Одним із перспективних напрямів розвитку банківських послуг на ринку цінних паперів є андерайтинг.

Андерайтинг – доволі новий вид послуг для українських фінансових установ, що активно розвивається. Можливість отримання високих комісійних доходів набуває великого значення сьогодні, в умовах зниження доходів банку за відсотками, дає можливість залучати великих корпоративних стратегічно важливих клієнтів на комплексне обслуговування.

Провідними інституційними учасниками ринку цінних паперів є комерційні банки. Вони виступають у ролі емітентів, інвесторів, фінансових посередників та інфраструктурних учасників ринку, займаються непрофесійною і професійною діяльністю з цінними паперами. В Україні на даний час комерційні банки виступають базовими фінансовими інститутами, що формують інфраструктуру ринку цінних паперів. Специфічність банківських установ порівняно з іншими учасниками ринку полягає у відсутності на фондовому ринку інститутів, які можуть здійснювати такий широкий спектр операцій з цінними паперами як власних, так і клієнтських. Профе-сійна діяльність комерційних банків з торгівлі цінними паперами включає такий вид діяльності як андерайтинг. Ряд питань, пов’язаних з діяльністю українських банків на ринку андерайтингових послуг, є недостатньо вивченими вітчизняними фахівцями та потребують подальшого наукового дослідження. Метою даної роботи є визначення поняття андерайтинг, особливостей діяльності банків на ринку андерайтингових послуг та їх ролі у розвитку даного напрямку.

Згідно із Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», під андерайтингом у широкому розумінні визначається професійна діяльність з розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента [1]. У вузькому розумінні

андерайтинг – купівля на первинному ринку облігацій в емітента з наступним їх перепродажем первинним власникам облігацій; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу облігацій емітента першим власникам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов’язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов’язання придбати будь-які облігації, що не були продані [3]. На практиці та у нормативних джерелах комерційних банків поняття андерайтингу більше вживається саме у вузькому значенні та пов’язано з розміщенням облігацій емітента, що характеризує особливу форму інвестиційного кредитування. У даній роботі ми будемо розглядати андерайтинг саме у вузькому значенні.

Найбільш типовими способами фінансування інвестиційної діяльності підприємств є кредитування, випуск акцій та облігацій. У кожного з цих трьох найбільш типових способів фінансування інвестиційної діяльності підприємств є свої переваги і недоліки. Заздалегідь визначити, який з них вигідний підприємству, неможливо. В кожному конкретному випадку можуть бути ефективними різні види фінансування.

Світові експерти прогнозують значну активізацію світового та вітчизняного ринку акцій та облігацій ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Рогульський Вадим
аспірант ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org